Protokoll 2018/19:56 Onsdagen den 27 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:56

§ 1  Utökning av antalet suppleanter

Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande:

från 26 till 27 i finansutskottet

från 27 till 28 i justitieutskottet

från 27 till 29 i utrikesutskottet

från 27 till 28 i kulturutskottet

från 27 till 28 i utbildningsutskottet

från 78 till 80 i EU-nämnden

Kammaren medgav dessa utökningar.

§ 2  Val av extra suppleanter

Val av extra suppleanter företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till

suppleant i finansutskottet

Jörgen Hellman (S)

suppleant i justitieutskottet

Mattias Ottosson (S)

suppleanter i utrikesutskottet 

Jasenko Omanovic (S)

Cecilia Widegren (M)

suppleant i kulturutskottet 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida