Protokoll 2018/19:51 Tisdagen den 12 februari

Riksdagens protokoll 2018/19:51

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 21 och 22 januari justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Andre vice talmannen anmälde att Åsa Hartzell (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Lars Hjälmered (M) under tiden för hans ledighet den 25 februari–10 maj.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Linus Sköld som suppleant i kulturutskottet.

Andre vice talmannen förklarade vald till

suppleant i kulturutskottet

Linus Sköld (S)

§ 4  Meddelande om utrikespolitisk debatt

Andre vice talmannen meddelade att utrikespolitisk debatt skulle äga rum onsdagen den 13 februari kl. 9.00.

§ 5  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2018/19:7

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.