Protokoll 2018/19:34 Torsdagen den 20 december

Riksdagens protokoll 2018/19:34

§ 1  Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM18 Regionkommitténs sammansättning COM(2018) 782 till utrikesutskottet

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till utbildningsutskottet:

RiR 2018:34 Otillåten spridning av nationella prov – vad gör Skolverket och Skolinspektionen?

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelser

2018/19:22 och 24 till finansutskottet

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Finansutskottets betänkanden

2018/19:FiU2
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.