Protokoll 2018/19:33 Onsdagen den 19 december

Riksdagens protokoll 2018/19:33

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 28 november justerades.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Susanne Ackum avsagt sig uppdraget som suppleant i riksbanksfullmäktige.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2018/19:FPM17 Förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019: beredskapsplan 2017/18:FPM162, COM(2018) 880 till utrikesutskottet

§ 4  Anmälan om granskningsrapport

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till arbetsmarknadsutskottet:

RiR 2018:33 Jämställdhetsintegrering
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.