Protokoll 2018/19:26 Tisdagen den 11 december

Riksdagens protokoll 2018/19:26

§ 1  Anmälan om granskningsrapport

Tredje vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till finansutskottet:

RiR 2018:31 Bädda för bättre tillsyn – statens vägledning av kommunal tillsyn

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2018/19:21 till utbildningsutskottet

Motioner

2018/19:2999 till försvarsutskottet

2018/19:2998 till arbetsmarknadsutskottet

§ 3  Ärende för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Trafikutskottets utlåtande

2018/19:TU3 Kommissionens EU-strategi för automatiserad och uppkopplad rörlighet

§ 4  Ny lag om tobak och liknande produkter

Socialutskottets betänkande 2018/19:SoU3

Ny lag om tobak och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.