Protokoll 2018/19:108 Onsdagen den 19 juni

Riksdagens protokoll 2018/19:108

Riksdagens snabbprotokoll

2018/19:108

Onsdagen den 19 juni

Kl.  09.00–12.39

Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 29 maj justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att Johan Hedin (C) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 20 juni, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Abir Al-Sahlani (C).

§ 3  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Josef Fransson (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet,

att Jörgen Warborn (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i Europarådets svenska delegation och

att Annicka Engblom (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i Europarådets svenska delegation.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 4  Anmälan
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida