§ 1  Hälsningsanförande från ålderspresidenten

Anf.  1  Ålderspresident BEATRICE ASK (M):

Hälsningsanförande från ålderspresidenten

Ärade riksdagsledamöter! Mina damer och herrar! I egenskap av riksdagens ålderspresident vill jag hälsa er varmt välkomna till den nyvalda riksdagens första sammanträde. Låt mig särskilt rikta ett välkomnande till er 110 som är helt nya ledamöter. Ni är varmt välkomna.

Detta är första gången den nya riksdagen samlas, och då kan man undra: Vilka är vi egentligen? Sifforna ger en del svar. Vi representerar hela Sverige – alla våra 29 valkretsar – och vi representerar åtta partier.

Medelåldern är 45 år. Den äldsta av oss är 85 år och den yngsta 22 år. Det spänner över hela skalan.

46 procent av oss är kvinnor och 54 procent är män. Det är en högre andel kvinnor än när den nyvalda riksdagen tillträdde 2014. Då var det 44procent kvinnor och 56 procent män.

I genomsnitt har vi tjänstgjort som riksdagsledamöter i fem år. De flesta har alltså en ganska lång bit kvar innan de kan ta över rollen som ålderspresident.

Sist men inte minst vill jag också säga något om valdeltagandet. Det var i år 87 procent som deltog i valet, och det är glädjande nog en uppgång. I förra valet var det knappt 86 procent som deltog. Det här är väldigt roligt att se.

Valet och därmed valdeltagandet är vitala delar av vår demokrati. Sveriges riksdag kommer med start i höst att uppmärksamma och högtidlighålla ett demokratins jubileum – vi firar nämligen 100 år, vilket är stort och viktigt. Det är ett särskilt jubileum med många olika aktiviteter, och vi kommer att hålla på i flera år. Man ska ju fira ordentligt när man har möjlighet.

Vi riksdagsledamöter har, tycker jag, ett särskilt uppdrag att arbeta för, förklara och vårda demokratin varje dag, alla år, i varje stund och i alla sammanhang. Det är en av våra viktigaste uppgifter.

Att vara folkvald riksdagsledamot är att ha fått förtroendet att företräda det svenska folket. Det är ett spännande uppdrag, men det innebär också mycket allvar och mycket ansvar. Det kommer inte alltid att vara enkelt, och det kommer ofta att vara väldigt mycket för var och en av oss att göra. Jag vill uppmuntra er att på bästa sätt använda de fantastiska möjligheter som finns i riksdagen att vara med och utforma framtidens Sverige.

All offentlig makt utgår från folket. Vi är förtroendevalda, och det är något att förvalta. Det är nu vår uppgift att ta vara på det förtroende som väljarna har gett oss. Med de orden förklarar jag riksdagens första sammanträde inlett.

(Applåder)

§ 2  Berättelse från Valprövningsnämnden

Hälsningsanförande från ålderspresidenten

Följande berättelse från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna:

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamöter och ersättare

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis för dem som med anledning av riksdagsvalet den 9 september 2018 har utsetts till ledamöter av riksdagen och ersättare för dessa. Bevisen, som daterats den 16 september 2018, är till antalet 349 för riksdagsledamöter och 554 för ersättare.

Valprövningsnämnden har denna dag granskat bevisen och därvid funnit att de blivit utfärdade i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837).

Annika Sandström

ordförande/Cecilia Persson

kanslichef

Valmyndigheten hade upprättat nedanstående förteckning över dels antalet riksdagsledamöter partivis i hela riket, dels mandatfördelningen valkretsvis mellan partierna, ledamöternas och ersättarnas namn samt ordningen mellan de senare.

VALKRETS STOCKHOLMS KOMMUN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ulf Kristersson 1. Sofia Arkelsten

Beatrice Ask 2. Lars Jilmstad

Johan Forssell3. Amir Adan

Kristina Axén Olin4. Tina Ghasemi Liljekvist

Jessica Rosencrantz5. Arba Kokalari

Arin Karapet6. Ole-Jörgen Persson

Margareta Cederfelt7. Susanne Sjöblom

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Johan Hedin1. Abir Al-Sahlani

Martin Ådahl2. Maja Boström

Johanna Jönsson3. Hannes Hervieu


LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Fredrik Malm1. Karin Karlsbro

Gulan Avci2. Nina Lundström

Joar Forssell3. Morgan Olofsson

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Caroline Szyber 1. Désirée Pethrus

2. Christian Carlsson

3. Sofia Modigh

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Anders Ygeman 1. Thomas Hammarberg

Ylva Johansson 2. Sultan Kayhan

Dag Larsson3. Mattias Vepsä

Annika Strandhäll4. Elsemarie Bjellqvist

Anders Österberg5. Alexander Lindholm

Lawen Redar 6. Andrea Törnestam

Kadir Kasirga7. Salar Rashid

Teres Lindberg8. Amne Ali

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jens Holm1. Andreas Lennkvist Manriquez

Nooshi Dadgostar2. Joanna Castro Echeverri

Karin Rågsjö3. Torun Boucher

Ali Esbati4. Birgitta Sevefjord

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Isabella Lövin1. Lorentz Tovatt

Per Bolund2. Åsa Lindhagen

Maria Ferm3. Per Olsson Fridh

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Katja Nyberg 1. Linus Bylund

Henrik Vinge2. Peter Wallmark

Yasmine Eriksson3. Felix Byström


STOCKHOLMS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Josefin Malmqvist1. Magdalena Schröder

Maria Stockhaus2. Fredrik Schulte

Niklas Wykman3. Richard Herrey

Tomas Tobé4. Jasmin Farid

Karin Enström 5. Filip Wiljander

Erik Ottoson 6. Eliza Roszkowska Öberg

Hanif Bali7. Anders Paulsen

Erik Andersson8. Emma Feldman

Kjell Jansson9. Jimmy Baker

Alexandra Anstrell10. Helene Skantze

Ida Drougge11. Katja Isaksson

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Alireza Akhondi 1. Aphram Melki

Kerstin Lundgren2. Lovisa Kronsporre

Per Lodenius3. Christian Ottosson

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jan Björklund1. Karin Karlsbro

Maria Arnholm2. Nina Lundström

Barbro Westerholm3. Morgan Olofsson

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Robert Halef 1. Maria Fälth

Jacob Forssmed2. Marcus Jonsson

Camilla Brodin3. Carl-Johan Schiller

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Magdalena Andersson1. Anna Vikström

Mikael Damberg 2. Anders Lönnberg

Helene Hellmark Knutsson 3. Azadeh Rojhan Gustafsson

Ibrahim Baylan4. Markus Selin

Åsa Westlund5. Marie Axelsson

Leif Nysmed6. Abraham Halef

Alexandra Völker7. Solange Olame Bayibsa

Serkan Köse 8. Daniel Färm

Ingela Nylund Watz9. Sophia Andersson

Mathias Tegnér10. Carl Kangas


VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ida Gabrielsson 1. Andreas Lennkvist Manriquez

Lorena Delgado Varas2. Joanna Castro Echeverri

Amineh Kakabaveh3. Torun Boucher

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Alice Bah Kuhnke 1. Annika Hirvonen Falk

Gustav Fridolin2. Amanda Palmstierna

Karolina Skog3. Annica Hjerling

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Bo Broman1. Katarina Olofsson

Julia Kronlid2. Christian Krappedal

Martin Kinnunen3. Peter Jezewski

Robert Stenkvist4. Dennis Askling

Mikael Strandman5. Martin Inglot

Ludvig Aspling6. Sven Pernils

Fredrik Lindahl7. Beata Milewczyk

UPPSALA LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Marta Obminska 1. Ulrika Karlsson

Jessika Roswall 2. Markus Lagerquist

3. Rikard Steinholtz

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Solveig Zander1. Catarina Deremar

2. Anne Lennartsson

3. Gustaf Eskhult

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Lina Nordquist1. Maria Weimer

2. Mohamad Hassan

3. Benny Lindholm

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Mikael Oscarsson 1. Anna-Karin Klomp

2. Kjell O Lejon

3. Margit Borgström


ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ardalan Shekarabi1. Gustaf Lantz

Marlene Burwick2. Inga-Lill Sjöblom

Pyry Niemi3. Jesper Englundh

Sanne Lennström4. Viktoria Söderling

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ilona Szatmari Waldau1. Jonas Karlsson

2. Jeannette Escanilla

3. Christer Johansson

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Maria Gardfjell1. Niclas Malmberg

2. Andrea Byding

3. Erik Apel

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Michael Rubbestad1. David Perez

Paula Bieler2. Monika Lövgren

3. Lisen Burmeister

SÖDERMANLANDS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Erik Bengtzboe1. Jari Puustinen

Lotta Finstorp2. Ann-Sofie Lifvenhage

3. Magnus Stuart

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Martina Johansson1. Inger Fredriksson

2. Mattias Claesson

3. Åsa Ingårda

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Pia Steensland 1. Stefan Landmark

2. Anna Jernemalm

3. Martin Kits


ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Hans Ekström1. Sofia Amloh

Caroline Helmersson Olsson2. Inge Ståhlgren

Fredrik Olovsson 3. Mona Kanaan

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Lotta Johnsson Fornarve1. Maria Forsberg

2. Patrik Renfors

3. Kaj Johansson

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Roger Richtoff1. Anton Berglund

Adam Marttinen2. Mikael Nygren

3. Kim Fredriksson

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Andreas Norlén1. John Widegren

John Weinerhall2. Ralf Holmér

Betty Malmberg3. Joanna Sjölander

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Magnus Ek1. Muharrem Demirok

2. Birgitta Gunnarsson

3. Staffan Danielsson

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Juno Blom1. Lars Karlsson

2. Gunilla Almesåker

3. Cari Rylander

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Magnus Oscarsson1. Sara Skyttedal

2. Anders Eksmo

3. Eva-Britt Sjöberg


ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Johan Andersson1. Erica Nådin

Teresa Carvalho2. Elias Georges

Johan Löfstrand 3. Anna Johansson

Eva Lindh 4. Mattias Geving

Mattias Ottosson5. Maria Johansson Gray

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Linda Westerlund Snecker1. Peter Butros

2. Lilibet Gustafsson

3. Jessica Eek

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Rebecka Le Moine 1. Margareta Fransson

2. Robert Damberg

3. Mia Sköld

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jörgen Grubb1. Christina Nilsson

Markus Wiechel2. Darko Mamkovic

Jonas Andersson3. Marcus Lejonqvist

JÖNKÖPINGS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Mats Green1. Malin Olsson

Helena Bouveng2. Tobias Pettersson

3. Susanne Wahlström

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Annie Lööf1. Göran Lindell

2. Ann-Marie Nilsson

3. Axel Lindquist

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Emma Carlsson Löfdahl 1. Jakob Olofsgård

2. Anna Mårtensson

3. Anna Ekström


KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Andreas Carlson 1. Mattias Ingeson

Acko Ankarberg Johansson2. Irene Oskarsson

3. Anton Axelsson

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Carina Ödebrink1. Thomas Strand

Peter Persson2. Diana Laitinen Carlsson

Johanna Haraldsson3. Thomas Gustafsson

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ciczie Weidby1. Erica Gunnarsson Kibowa

2. Willy Neumann

3. Sanja Tafra Ciglar

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Emma Hult1. Rikard Salander

2. Mihai Banica

3. Etelka Huber

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jimmie Åkesson1. Johan Nissinen

Angelica Lundberg2. Ulf Poulsen

3. Lizette Bülow

KRONOBERGS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Katarina Brännström1. Suzanne Frank

2. Thomas Ragnarsson

3. Ida Eriksson

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Eskil Erlandsson 1. Per Schöldberg

2. Gusten Mårtensson

3. Karin Nilsson


ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Tomas Eneroth 1. ClasGöran Carlsson

Monica Haider2. Henrietta Serrate

3. Magnus Carlberg

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Sven-Olof Sällström1. Johan Nissinen

Mattias Karlsson2. Ulf Poulsen

3. Jeanette Schölin

KALMAR LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jan R Andersson1. Harald Hjalmarsson

2. Carl-Wiktor Svensson

3. Jörgen Andersson

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Anders Åkesson1. Ingela Nilsson Nachtweij

2. Karin Helmersson

3. Jaafar Al-Jabiri

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jimmy Loord1. Gudrun Brunegård

2. Eric Dicksson

3. Klaus Leidecker

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Lena Hallengren 1. Björn Petersson

Tomas Kronståhl2. Nermina Mizimovic

Laila Naraghi3. Michael Ländin

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Anne Oskarsson1. Bo Karlsson

Mattias Bäckström Johansson2. Martin Kirchberg

3. Thoralf Alfsson


GOTLANDS LÄN

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Lars Thomsson1. Gabriella Hammarskjöld

2. Eva Bofride

3. Stefan Nypelius

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Hanna Westerén1. David Lindvall

2. Meit Fohlin

3. Thord Ingesson

BLEKINGE LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Annicka Engblom1. Roger Fredriksson

2. Gustav Nilsson

3. Elin Petersson

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Heléne Björklund1. Suzanne Svensson

Magnus Manhammar2. Richard Pelle Vidén

3. Malin Norfall

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Angelika Bengtsson1. Nicolas Westrup

Richard Jomshof 2. Camilla Karlman

3. Bengt Johansson

MALMÖ KOMMUN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Tobias Billström 1. Olof Lavesson

Noria Manouchi2. Tony Rahm

3. Anja Sonesson

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Niels Paarup-Petersen1. Warda Fatih

2. Nikola Stojanovic

3. Charlotte Bossen

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Allan Widman 1. Louise Eklund

2. Roko Kursar

3. Sara Wettergren

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jamal El-Haj1. Marie Granlund

Joakim Sandell2. Mubarik Mohamed Abdirahman

Hillevi Larsson 3. Rose-Marie Carlsson

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Momodou Malcolm Jallow1. Hanna Gedin

2. Ana Süssner Rubin

3. Anders Skans

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Rasmus Ling1. Johanna Öfverbeck

2. Nils Karlsson

3. Louise Arndt

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Sara Seppälä1. Stefan Plath

Per Ramhorn2. Rickard Åhman-Persson

3. Nima Gholam Ali Pour

SKÅNE LÄNS VÄSTRA

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ulrika Heindorff1. Mats Sander

Ann-Charlotte Hammar Johnsson2. Feliz Kino

3. Carl Herbertsson

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jonny Cato Hansson1. Fredrik Jönsson

2. Annette Linander

3. Hanna Ershytt

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Torkild Strandberg 1. Tina Acketoft

2. Torbjörn Ekelund

3. Karl Philip Nilsson

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Michael Anefur1. Cecilia Engström

2. Linda Persson

3. Aase Jönsson

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Niklas Karlsson1. Lena Emilsson

Yasmine Larsson2. Stefan Lissmark

Ola Möller3. Bedrija Halilovic

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ebba Hermansson1. Pontus Andersson

Carina Ståhl Herrstedt2. Fredrik Ottesen

Linda Lindberg3. Stefan Borg

SKÅNE LÄNS SÖDRA

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Boriana Åberg1. Emma Köster

Anders Hansson 2. Lars-Ingvar Ljungman

Louise Meijer3. Gunilla Nordgren

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Kristina Yngwe1. Stina Larsson

2. Ulrika Axelsson

3. Jörgen Sjöslätt

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Mats Persson1. Camilla Mårtensen

2. Christoffer Karlsson

3. Frida Svensson

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Sofia Damm1. Mattias Grängzell

2. Carl-Axel Johansson

3. Hedvig Åkesson


ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Morgan Johansson 1. Elin Gustafsson

Marianne Pettersson2. Roland Wiking

Rikard Larsson3. Catrin Tufvesson

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Hanna Gunnarsson1. Angelica Svensson

2. Göran Brante

3. Lisbeth Lindquist

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Emma Berginger1. Axel Hallberg

2. Angela Everbäck

3. Emil Samnegård

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Clara Aranda1. Paul Svensson

Lars Andersson2. Per Klarberg

Jennie Åfeldt3. Jörgen Lidfeldt

SKÅNE LÄNS NORRA OCH ÖSTRA

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Hans Wallmark1. Daniel Jönsson

Maria Malmer Stenergard2. Anette Åkesson

3. Christer Akej

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Sofia Nilsson 1. Niklas Larsson

2. Ebba Krumlinde

3. Murat Özbalci

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Christer Nylander 1. Malin Henriksson

2. Susanne Bäckman

3. Radovan Javurek

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Tuve Skånberg1. Linda Persson

2. Mattias Svensson

3. Alexander Harrison

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Annelie Karlsson1. Göran S Persson

Per-Arne Håkansson2. Sara Anheden

Anna Wallentheim3. Mikael von Krassow

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Christina Östberg1. Johan Wifralius

Björn Söder2. Therese Borg

Mikael Eskilandersson3. Niclas Nilsson

HALLANDS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jörgen Warborn1. Helena Antoni

Ulrika Jörgensen 2. Christian Johansson

Lars Püss3. Jenny Petersson

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ola Johansson1. Mari-Louise Millis Wernersson

2. Harald Lagerstedt

3. Jennie Wijk

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Bengt Eliasson1. Ellen Österberg

2. Carl-Johan Carlsson

3. Cecilia Rönn

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Larry Söder1. Ella Kardemark

2. Karl-Gunnar Svensson

3. Georgia Ferris

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Adnan Dibrani1. Sara Heikkinen Breitholtz

Jennie Nilsson2. Lars El Hayek

Hans Hoff 3. Marcelle Farjallah

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jon Thorbjörnson1. Agnes Hulthén

2. Daniel Nilsson Brodén

3. Anita Gidén

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Elisabeth Falkhaven1. Stefan Edlund

2. Markus Jöngren

3. Nejla Arica

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Staffan Eklöf 1. Sara-Lena Bjälkö

Eric Westroth2. Erik Hellsborn

3. Pontus Andersson

GÖTEBORGS KOMMUN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Lars Hjälmered1. Åsa Hartzell

David Josefsson2. Sarah Ullmark

Marie-Louise Hänel Sandström3. Bruno Tiozzo

Hans Rothenberg4. Toni Orsulic

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Rickard Nordin1. Max Törnqvist

2. Karin Östring Bergman

3. Didar Zuta

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Robert Hannah1. Henrik Edin

Maria Nilsson2. Berit Krantz

3. Lotta Nachemson

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Hampus Hagman1. Maria Berntsson

2. Sofia Agrell

3. Matilda Granberg Stålbert

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Anna Johansson1. Shadiye Heydari

Mattias Jonsson2. Jonas Attenius

Gunilla Carlsson 3. Floid Gumbo Strandvik

Johan Büser4. Mirza Barakzahi


VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Maj Karlsson1. Hanna Klang

Yasmine Posio2. Monika Djurner

Tony Haddou3. Finn Hellman

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Leila Ali-Elmi 1. Joakim Larsson

Anna Sibinska2. Emma Nohrén

3. Bosse Parbring

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Alexander Christiansson1. Karl Robbjens

Dennis Dioukarev2. Agneta Kjaerbeck

3. Björn Tidland

VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS VÄSTRA

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Camilla Waltersson Grönvall1. Johanna Rantsi

Ellen Juntti2. Anders Holmensköld

Sofia Westergren3. Isabell Mörner

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Annika Qarlsson1. Elena Fridfelt

2. Anders Ådahl

3. Karl-Johan Karlsson

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Helena Gellerman1. Annika Westh

2. Max Sjöberg

3. Elisabeth Mattsson

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Roland Utbult1. Gun-Marie Daun

2. Niklas Hellgren

3. Gunilla Lindell

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Kenneth G Forslund1. Paula Örn

Aylin Fazelian 2. Patrik Linde

Joakim Järrebring3. Melisa Nilsson

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jessica Wetterling1. Anders Dahl

2. Karin Jaxmark

3. Jerker Halling

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Janine Alm Ericson1. Nicklas Attefjord

2. Ulrika Frick

3. Kader Hamakarim

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Charlotte Quensel 1. Zandra Pettersson

Aron Emilsson2. Fredrik Eriksson

3. Victoria Dahlqvist

VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS NORRA

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Johan Hultberg1. Lars-Arne Staxäng

Ann-Sofie Alm 2. Cecilia Gustafsson

3. Carin Ramneskär

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Fredrik Christensson 1. Christina Rogestam

2. Tobias Bernhardsson

3. Sofia Lindholm

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Magnus Jacobsson1. Maria Nilsson

2. Anna-Greta Strömberg

3. Clarence Holgersson

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jörgen Hellman1. Karin Engdahl

Paula Holmqvist  2. Per Eriksson

Mats Wiking3. Sofia Andersson

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Elin Segerlind 1. Ulla Carlson

2. Tobias Sandberg

3. David Höglund Velasquez

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jimmy Ståhl1. Heikki Klaavuniemi

Matheus Enholm2. Mattias Gustafsson

3. Rose-Marie Antonsson

VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS SÖDRA

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Cecilie Tenfjord-Toftby 1. Ulrik Nilsson

Jan Ericson2. Mikaela Engström

3. Andreas Johansson

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Mikael Larsson1. Viktoria Haraldson

2. Kerstin Hermansson

3. Eva Johansson

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ingemar Kihlström1. Elise Arnell

2. Niklas Arvidsson

3. Eva B Arnesson

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ann-Christin Ahlberg1. Maria Andersson Willner

Petter Löberg2. Ulf Dahlberg

3. Therése Björklund

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Patrik Jönsson1. Tomas Brandberg

Caroline Nordengrip2. Monika Svensson

3. Andreas Exner

VÄSTRA GÖTALANDS LÄNS ÖSTRA

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Sten Bergheden1. Anders G Johansson

Cecilia Widegren 2. Charlotte Nordström

3. Björn Thodenius


CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ulrika Carlsson1. Kent Folkesson

2. Louise Grabo

3. Leif Walterum

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ebba Busch Thor1. Annika Eclund

2. Michael Kihlström

3. Isabelle Waldenvik

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Patrik Björck1. Ida Ekeroth

Carina Ohlsson 2. Fredrik Nordström

Erik Ezelius3. Malin Wadman

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jessica Thunander1. Martin Johansson

2. Jenny Hallström

3. Gabryjel Blom

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Tobias Andersson 1. Magnus Harjapää

Josef Fransson2. Jonas Eriksson

3. Jerzy Kucier

VÄRMLANDS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Pål Jonson1. Daniel Berghel

Marléne Lund Kopparklint2. Christian Holm Barenfeld

3. Ulrika Jacobs

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Daniel Bäckström1. Mona Smedman

2. Adam Slottner

3. Sophie Janulf


LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Arman Teimouri1. Sara Gunnarsson

2. Marianne Åhman

3. Lars Gustafsson

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Kjell-Arne Ottosson1. Elisabeth Kihlström

2. Peter Kullgren

3. Susanne Engstad Clarke

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Lars Mejern Larsson1. Åsa Hååkman Feldt

Gunilla Svantorp2. Kenneth Johannesson

Mikael Dahlqvist3. Eva-Lena Gustavsson

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Håkan Svenneling1. Parvane Assadbegli

2. Mattias Forsberg

3. Anna Hammar

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Patrick Reslow1. Mattias Åberg

Runar Filper 2. Ljubica Jasic Modin

3. Anders Anderberg

ÖREBRO LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Elisabeth Svantesson1. Oskar Svärd

Lotta Olsson 2. Daniel Granqvist

3. Caroline Dieker

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Helena Vilhelmsson1. Elisabeth Malmqvist

2. Amanda Höjer

3. Seydou Bahngoura

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Johan Pehrson 1. Christina Örnebjär

2. Lars Hultkrantz

3. Karolina Wallström


KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Hans Eklind1. Marie Holm

2. Susanne Lindholm

3. Johan Arenius

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Lena Rådström Baastad1. Daniel Andersson

Denis Begic2. Eva-Lena Jansson

Matilda Ernkrans3. Robert Roos

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Mia Sydow Mölleby1. Matilda Fredriksson

2. Johan Stolpen

3. Camilla Andersson Larsson

MILJÖPARTIET DE GRÖNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jonas Eriksson1. Camilla Hansén

2. Michael Horvath Dahlman

3. Elin Hylander

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

David Lång 1. Per Söderlund

Jonas Millard2. Elin Jensen

3. Patrik Nyström

VÄSTMANLANDS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jessica Polfjärd1. Mikael Damsgaard

Åsa Coenraads2. Mikael Andersson Elfgren

3. Caroline Högström

LIBERALERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Roger Haddad 1. Carina Sándor

2. Jesper Brandberg

3. Lina Eriksson


ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Pia Nilsson 1. Magnus Johansson

Olle Thorell2. Djeila Ahundzada

Åsa Eriksson3. Tony Bölja

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Vasiliki Tsouplaki1. Andreas Trygg

2. Lisa Bäckman

3. Eric Äras Simitko

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ann-Christine From Utterstedt 1. Ewa Olsson Bergstedt

Oscar Sjöstedt2. Mari Boman

3. Magnus Edman

DALARNAS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Carl-Oskar Bohlin1. Ulrik Bergman

Ann-Britt Åsebol2. Malin Höglund

3. Mikael Rosén

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Peter Helander1. Ulrika Liljeberg

2. Per-Anders Westhed

3. Sol Höglund

KRISTDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Lars Adaktusson1. Lennart Sacrédeus

2. Carin Malm

3. Mathias Bengtsson

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Peter Hultqvist1. Roza Güclü Hedin

Maria Strömkvist2. Hans Unander

Patrik Engström 3. Marie Olsson

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Daniel Riazat1. Kajsa Fredholm

2. Angelica Andersson

3. Lars Handegard

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Magnus Persson1. Runar Öhman

Mats Nordberg2. Pontus Andersson

3. Zandra Pettersson

GÄVLEBORGS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Lars Beckman 1. Måns Montell

Viktor Wärnick2. EvaMarja Andersson

3. William Elofsson

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Anders W Jonsson1. Hannah-Karin Linck

2. Caroline Schmidt

3. Hans Jonsson

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Åsa Lindestam1. Kristoffer Lindberg

Patrik Lundqvist2. Ellinor Eriksson

Elin Lundgren3. Henrik Persson

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Ulla Andersson1. Gin Akgul Hajo

2. Charliene Kiffer Goude

3. Jonna Källström Börresson

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagenErsättare

Thomas Morell1. Daniel Persson

Roger Hedlund2. Marcus Lagerroos

3. Patrik Lindholm

VÄSTERNORRLANDS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jörgen Berglund1. Anders Gäfvert

2. Alicja Kapica

3. Johannes Nordin


CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Emil Källström1. Anne-Li Sjölund

2. Maria Wennberg

3. Jessica Ulander

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Stefan Löfven1. Jasenko Omanovic

Kristina Nilsson2. Anna-Belle Strömberg

Ingemar Nilsson3. Niklas Säwén

Malin Larsson4. Johanna Bergsten

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Christina Höj Larsen1. Åke Johansson

2. Isabell Mixter

3. Göran Wåhlstedth

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Johnny Skalin1. Erik Thunefors

2. Mats Hellhoff

3. Lennart Bergström

JÄMTLANDS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Saila Quicklund1. Elise Ryder Wikén

2. Henrik Johansson

3. Pär Jönsson

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Per Åsling1. Hanna Wagenius

2. Tom Silverklo

3. Can Savran

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Kalle Olsson1. Maria Jacobsson

Anna-Caren Sätherberg2. Anders Frimert

3. Kata Nilsson


SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Cassandra Sundin1. Peter Johansson

2. Anette Rangdag

3. Stefan Sundberg

VÄSTERBOTTENS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Edward Riedl 1. Andreas Löwenhöök

Elisabeth Björnsdotter Rahm2. Sofia Andersson

3. Jan Nilsson

CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Helena Lindahl 1. Tomas Mörtsell

2. Delia Zadius

3. Anna-Karin 'Kajsa' Sjölander

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Isak From1. Fredrik Stenberg

Helén Pettersson2. Lilly Bäcklund

Björn Wiechel3. Patrik Nilsson

Åsa Karlsson4. Paulina Granberg

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jonas Sjöstedt1. Gudrun Nordborg

2. Agneta Hansson

3. Daniel Johansson

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Jonas Andersson1. Robert Lund

2. Eric Axelsson

3. Petter Nilsson

NORRBOTTENS LÄN

MODERATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Mattias Karlsson 1. Stefan Sydberg

2. Karin Forsman

3. Ellinor Sandlund


CENTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Linda Ylivainio 1. Mattias Timander

2. Berit Hardselius

3. Johan Gröhn

ARBETAREPARTIET SOCIALDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Sven-Erik Bucht1. Linus Sköld

Ida Karkiainen2. Hannah Bergstedt

Fredrik Lundh Sammeli3. Krister Johansson

Emilia Töyrä4. Birgitta Persson

VÄNSTERPARTIET

Ledamot av riksdagen Ersättare

Birger Lahti1. Carolina Gustafsson

2. Nina Berggård

3. Erik Grähs

SVERIGEDEMOKRATERNA

Ledamot av riksdagen Ersättare

Eric Palmqvist1. Robert Lund

2. Eric Axelsson

3. Bernt Drugge

§ 3  Anmälan om ersättare för statsråd

Ålderspresidenten anmälde att följande ersättare från och med denna dag kallats att tjänstgöra i stället för riksdagsledamöter som är statsråd:

Jasenko Omanovic (S) för Stefan Löfven

Lorentz Tovatt (MP) för Isabella Lövin

Thomas Hammarberg (S) för Ylva Johansson

Elin Gustafsson (S) för Morgan Johansson

Markus Selin (S) för Ibrahim Baylan

Björn Petersson (S) för Lena Hallengren

Linus Sköld (S) för Sven-Erik Bucht

Roza Güclü Hedin (S) för Peter Hultqvist

Anna Vikström (S) för Magdalena Andersson

Azadeh Rojhan Gustafsson (S) för Helene Hellmark Knutsson

Åsa Lindhagen (MP) för Per Bolund

Anders Lönnberg (S) för Mikael Damberg

Annika Hirvonen Falk (MP) för Alice Bah Kuhnke

Sultan Kayhan (S) för Annika Strandhäll

Gustaf Lantz (S) för Ardalan Shekarabi

Amanda Palmstierna (MP) för Gustav Fridolin

Annica Hjerling (MP) för Karolina Skog

ClasGöran Carlsson (S) för Tomas Eneroth

§ 4  Meddelande om namnändringar

Ålderspresidenten meddelade att Ulrika Carlsson (C) ändrat namn till Ulrika Heie, att Linda Snecker (V) ändrat namn till Linda Westerlund Snecker och att Momodou Jallow (V) ändrat namn till Momodou Malcolm Jallow.

§ 5  Anmälan om ersättare

Ålderspresidenten anmälde att Mattias Ingeson (KD) inträtt som ersättare för Acko Ankarberg Johansson under tiden för hennes ledighet den 24september–23oktober.

§ 6  Anmälan om eventuell frånvaro vid dagens sammanträde

Ålderspresidenten anmälde att Caroline Szyber (KD) anmält förhinder från deltagande i dagens sammanträde.

§ 7  Upprop

Upprop av kammarens ledamöter företogs.

§ 8  Anmälan om gruppledare för partigrupper

Med stöd av 4kap. 3§ riksdagsordningen hade partigrupperna till talmannen hittills anmält följande personer att från denna dag och för återstoden av innevarande valperiod utgöra gruppledare och ersättare för gruppledare för partigrupperna:

Anders Ygeman (S)

Tobias Billström (M)

Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Anders W Jonsson (C)

Mia Sydow Mölleby (V)

Andreas Carlson (KD)

Christer Nylander (L)

Jonas Eriksson (MP)

Ersättare

Hans Wallmark (M) för Tobias Billström (M)

Per Ramhorn (SD) för Mattias Karlsson i Norrhult (SD)

Maj Karlsson (V) för Mia Sydow Mölleby (V)

Maria Ferm (MP) för Jonas Eriksson (MP)

§ 9  Avsägelser som riksdagsledamöter

Ålderspresidenten meddelade att Caroline Szyber (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 24 september.

Ålderspresidenten meddelade att Torkild Strandberg (L) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 26 september.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 10  Val av talman

Anf.  2  ANDERS YGEMAN (S):

Fru ålderspresident! Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Riksdagens talman har enligt principer och praxis utsetts från riksdagens största parti eller från det största partiet i riksdagens största partikonstellation. Trots det har vi öppnat för samtal över blockgränsen för att försöka nå största möjliga samsyn kring talmansvalet. Beklagligt nog har de fyra borgerliga partierna avvisat vår uppmaning till samarbete. Genom att själva utan samtal gå fram med en kandidat har de borgerliga partierna gjort sig beroende av Sverigedemokraternas stöd för att få sin kandidat vald. Vi beklagar det.

Val av talman

Det innebär ett avsteg från de principer och den praxis som hittills utgjort grundvalen för val av talman. Vi beklagar det då en sådan samsyn skulle ha resulterat i ett betydligt bredare stöd för talmannen. Vi beklagar det då en sådan samsyn som vi eftersträvade skulle ha stärkt talmansämbetets oberoende i ett besvärligt parlamentariskt läge.

Då vi inte har lyckats att nå den önskade samsynen nominerar vi nu en talman i enlighet med tidigare principer och praxis – en kandidat hämtad ur riksdagens största parti och ur det största partiet i den största partikonstellationen. Tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet nominerar vi i dag Åsa Lindestam till talman i riksdagen.

Talmannen i Sveriges riksdag behöver ha ett brett kontaktnät och kun­na representera Sverige på ett förtjänstfullt sätt. Uppgiften består också i att se till att riksdagens arbete leds på ett ansvarsfullt sätt. Talmannen mås­te därför vara en opartisk representant för hela riksdagen och hela folket.

Det är Socialdemokraternas uppfattning att Åsa Lindestam besitter den kompetens och de erfarenheter som krävs för den betydelsefulla uppgiften att leda arbetet i Sveriges riksdag under den kommande mandatperioden. Hon har varit ledamot i Sveriges riksdag i 16 år och har en bred politisk erfarenhet från bland annat försvarsutskottet, krigsdelegationen och Utrikesnämnden. Försvars- och utrikespolitiken är områden där samverkan över parti- och blockgränserna är som allra viktigast.

Under sin tid i riksdagen har Åsa Lindestam visat att hon har en unik kommunikativ förmåga och att hon på ett konstruktivt sätt kan sammanföra grupper och jämka åsikter mot varandra. Hon är öppen och lyssnande. Det är egenskaper som krävs för att man ska hitta breda gemensamma ståndpunkter och konstruktiva uppgörelser.


I den här tiden av parlamentarisk osäkerhet anser vi att Åsa Lindestam är den mest lämpade kandidaten för att företräda Sverige och Sveriges riksdag.

Jag yrkar också att valet sker genom sluten omröstning.

(Applåder)

Anf.  3  TOBIAS BILLSTRÖM (M):

Fru ålderspresident! Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Vi samlas i dag för att inleda en ny valperiod. Mycket är som det brukar vara, men inte allt. Den parlamentariska situationen beskrivs av många – med rätta – som komplicerad. Väljarna har dock tydligt markerat slutet för den sittande regeringen.

I ett osäkert parlamentariskt läge spelar talmannen en viktig roll. Riksdagsarbetet kommer att vara utmanande och ställa höga krav på såväl ledamöter som förvaltning. Den som ska leda riksdagens arbete har en central uppgift som kräver särskilda egenskaper och kompetenser. Talmannen i den nyvalda riksdagen bör ha en djup förståelse och respekt för både den politiska och den juridiska dimensionen i riksdagsarbetet samt god insyn i regeringsarbetet. Vederbörande bör uppbära ett brett förtroende hos riksdagens partier och ha en dokumenterad förmåga och erfarenhet av att lyhört leda förhandlingar till enighet även kring komplicerade och mångfacetterade politiska och konstitutionella frågor.

Mot den bakgrunden föreslår jag på Moderaternas, Centerpartiets, Kristdemokraternas och Liberalernas riksdagsgruppers vägnar juris doktor Andreas Norlén, senast ordförande i riksdagens konstitutionsutskott, till talman i Sveriges riksdag.

Andreas Norlén har varit riksdagsledamot sedan 2006 och har dessförinnan varit yrkesverksam som bland annat forskare och lärare. Som ordförande i konstitutionsutskottet har Andreas Norlén visat prov på en förmåga att leda och nå breda överenskommelser och samsyn över partigränserna. Andreas Norlén har lett konstitutionsutskottets arbete bortom partipolitiska hänsyn till enighet och juridisk stringens.

Talmansämbetet är rikets högsta valda ämbete. Efter 1974 års författningsreform utövar talmannen flera viktiga konstitutionella befogenheter. Med hänsyn till de omfattande och emellanåt grannlaga uppgifter som fullgörs av talmannen är det i nu rådande läge särskilt angeläget att värna talmansämbetets oväld, vikten av skicklighet, värdighet och brett erkännande hos riksdagens partier.

Det är inte explicit reglerat från vilket parti eller vilken grupp av partier som talmannen ska hämtas. Det har aldrig funnits bred enighet inom riksdagen i den frågan. Därmed finns det inte heller någon allmänt erkänd praxis. Den socialdemokratiska partigruppen har alltid varit av uppfattningen att talmannen ska vara just socialdemokrat, oavsett valresultatet eller majoritetsförhållanden i riksdagen. Vi har aldrig delat denna uppfattning.

Val av talman

Alliansen är efter valet det största sammanhållna blocket i riksdagen. Andreas Norlén bör med sina erfarenheter och kvalifikationer kunna samla ett brett stöd i den här kammaren.

Fru ålderspresident! Vi yrkar att valet förrättas med slutna sedlar.

(Applåder)

Efter härmed avslutad överläggning företogs val med slutna sedlar.

Sedan röstavgivningen avslutats samt valsedlarna granskats och räknats tillkännagav ålderspresidenten att Åsa Lindestam erhållit 145 röster och Andreas Norlén 203 röster.

Kammaren hade alltså utsett Andreas Norlén (M) till talman.

(Applåder)

§ 11  Anmälan om ersättare för talman

Val av talman

Ålderspresidenten anmälde att John Widegren (M) skulle tjänstgöra som ersättare för Andreas Norlén under den tid han var riksdagens talman.

§ 12  Val av förste vice talman

Anf.  4  ANDERS YGEMAN (S):

Val av förste
vice talman

Val av andre
vice talman

Fru ålderspresident! Jag vill börja med att gratulera Andreas Norlén, som valts till talman. Gratulerar! Då kammaren har valt honom till talman nominerar Socialdemokraterna Åsa Lindestam till förste vice talman, i enlighet med den argumentation jag tidigare har gett uttryck för.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

Kammaren valde med acklamation Åsa Lindestam (S) till förste vice talman.

Ajournering

Kammaren beslutade kl.12.42 på förslag av ålderspresidenten att ajournera sammanträdet till kl.14.00.

Återupptaget sammanträde

Sammanträdet återupptogs kl. 14.00.

§ 13  Val av andre vice talman

Anf.  5  MATTIAS KARLSSON i Norrhult (SD):

Ärade fru ålderspresident och likaledes ärade riksdagsledamöter! Jag ska försöka ta mig igenom detta trots den, vid denna tidpunkt, sedvanliga influensan.

Det är ett viktigt val vi har framför oss nu: valet till andre vice talman. Det är ett viktigt val till en viktig, symbolisk funktion i Sveriges riksdag. Det är ett viktigt val till en position som är viktig för hur riksdagens arbete och inre liv ska fungera. Det är ett viktigt val också eftersom just detta val, just i år, kommer att få en avgörande betydelse för vilka signaler riksdagen sänder ut till befolkningen om vilka principer man tycker ska vara vägledande vid tillsättande av förtroendeuppdrag i riksdagen.

Som det ser ut nu verkar ett stort antal partier vara beredda att helt frångå den praxis och ordning som har varit gällande fram tills i dag. Man är beredd att gå så långt att man helt och hållet vill skrota proportionali­tetsprincipen. Man är beredd att gå så långt att man inte tycker att det ska spela någon som helst roll hur det har gått för ett parti i ett val när det gäller tillsättande av förtroendeposter i riksdagen. Jag tror att det skulle vara väldigt olyckligt. Det handlar om respekten för drygt 1,1 miljoner människor som röstade på Sverigedemokraterna och vilken signal man vill sända till dem. Det är vad detta val också handlar om.

Sverigedemokraterna har beslutat att nominera den hittills sittande Björn Söder till posten som andre vice talman. Björn Söder har tjänat den svenska demokratin i nästan två decennier som folkvald inom kommun, landsting och riksdag. Björn Söder har mångårig erfarenhet som ledamot i flera av riksdagens olika utskott, som gruppledare och som representant i riksdagsstyrelsen. Dessa meriter gjorde Björn Söder till en väl meriterad kandidat till posten som andre vice talman redan efter förra valet. Till detta kan nu också läggas fyra års erfarenhet som andre vice talman, ett uppdrag som han har skött på ett klanderfritt sätt. De som har jobbat nära Björn i hans utövande av sitt ämbete har bara goda vitsord att lämna om hur Björn har uppfört sig och agerat i sin roll som andre vice talman.

I ett läge där vi nu ser ut att få ett talmanspresidium där ingen annan har tidigare erfarenhet av uppdraget tror vi att Björn skulle kunna bidra med erfarenhet och kontinuitet som skulle kunna vara värdefull i ett väldigt svårt läge.

Trots att ingen, som sagt, har kunnat beslå Björn med att göra några fel i tjänsteutövningen – tvärtom har han väldigt goda vitsord i hur han har utövat sitt ämbete – har det bedrivits en smutskastnings- och förtalskampanj mot Björn Söder i hans roll som andre vice talman som nog saknar motstycke i riksdagens historia. Man har öppet visat trots och bristande respekt mot Björn, inte bara i hans egenskap av politiker utan också som sittande talman. Detta tror jag har varit något ganska unikt. Det har man gjort på basis av påhittade citat.

Vi politiker har väl en tendens att ganska ofta vinkla och skruva lite på vad våra motståndare säger. Men olika påståenden får olika allvarliga konsekvenser. De påståenden och lögner som har spridits om Björn Söder och om vad han anses tycka och ha för åsikter är väldigt allvarliga och har pågått i åratal nu. Jag tycker att gränsen är nådd. Det måste finnas något slags anständighetens gräns för hur mycket vi kan ljuga om och baktala varandra. Den gränsen är nådd nu.

Val av andre
vice talman

Björn Söder tycker inte att judar inte kan vara svenskar. Han har aldrig hävdat det. Han har bara sagt att den judiska minoriteten inte behöver ha en svensk identitet om de inte vill, och det är något han stöder. Det är väldigt stor skillnad. Alla påståenden om motsatsen som kommer att framföras i medierna efter detta sammanträde och där motsatsen hävdas är lögn.

Det har inför detta talmansval pratats mycket om vikten av att andre vice talmannen blir en person som kan representera den svenska demokratin på ett värdigt sätt och som står upp för mänskliga rättigheter. Fru ålderspresident! Jag menar att Björn Söder är en sådan person.

Björn Söder har de senaste åren arbetat väldigt hårt inom bland annat Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa med att säkerställa att så många människor som möjligt i världen får tillgång till fria, öppna och demokratiska val. Han har varit en drivande, ledande kraft i det sammanhanget.

Björn Söder har i nästan två decennier konsekvent och med kraft stått upp för det judiska folkets rätt till trygghet och säkerhet, i både Israel och Sverige. På andra sidan i detta val och i detta avseende finns ett parti med representation i denna kammare som har ett organiserat samarbete med antisemitiska grupper som ägnar sig åt våld mot civila judar, ett parti vars representanter till och med har betalat pengar till antisemitiska terrororganisationer som har mördat civila judar.

Björn Söder har i nästan två decennier konsekvent och med kraft stått upp för erkännandet av folkmordet seyfo och för att offren för detta folkmord och deras anhöriga ska få upprättelse.

Björn Söder har i två decennier konsekvent och med kraft arbetat för förbättrad upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten, som är något av det värsta som världen har skådat. På andra sidan i detta avseende finns ett parti med representation i denna kammare som stöttade de diktatorer som låg bakom dessa brott mot mänskligheten och som sedan dess har arbetat för att motarbeta upplysning om dessa brott.

Fru ålderspresident! År 2006 bevistade jag ett utbildningsmöte i Eslöv i Skåne som var arrangerat för helt nyvalda kommunpolitiker och som skulle handla om bland annat den kommunala budgetprocessen. Mötet attackerades av maskerade och beväpnade vänsterextremister som försökte ta sig in i lokalen för att misshandla de nyvalda folkvalda. Björn Söder blockerade då ingången till lokalen med sin kropp, inte genom att själv ta till våld utan bara genom att stoppa ligisterna och försöka uppehålla dem så länge som möjligt, tills polisen kunde komma. Han lyckades till stor del med detta uppsåt. Det var bara Björn Söder som blev allvarligt skadad. Han blev så allvarligt skadad att han fick föras till sjukhus med ambulans.

Några dagar senare – så fort han kunde komma ut från sjukhuset – satte han sig i en tv-debatt och hade en lugn och saklig debatt med en av företrädarna för extremisterna, där han underströk vikten av att motverka politiskt våld, att utbyta tankar och idéer med ord och att stå upp för demokrati. Så agerar, enligt mig, en värdig representant för svensk demokrati. Så agerar, enligt mig, en värdig talmanskandidat.

Val av andre
vice talman

På andra sidan har vi ett parti med representation i den här kammaren som redan då samarbetade med just de här våldsverkande extremisterna som försökte ta sig in och misshandla våra nyvalda folkvalda och som såg till att Björn Söder fick åka ambulans till sjukhuset. Det är där valet står. För mig är valet enkelt.

(Applåder)

Anf.  6  MIA SYDOW MÖLLEBY (V):

Fru ålderspresident och ledamöter av Sveriges riksdag! Jag vill härmed för Vänsterpartiet nominera Lotta Johnsson Fornarve till andre vice talman, och jag vill redan nu tala om att jag begär en sluten omröstning.

Under de senaste veckorna har det varit mycket tal om principer och praxis som ska följas. För Vänsterpartiet är det viktigt med praxis. Vår uppfattning är att talmannen bör hämtas från det största partiet. Men under åren har det ibland varit från det största partiet och ibland från det näst största partiet som talmannen har hämtats. En viktig princip har dock gällt hela tiden: Talmannen ska åtnjuta stort förtroende i riksdagen, kunna representera Sverige och självklart dela grundläggande värderingar, som allas lika värde.

För Vänsterpartiet är det viktigt att även de vice talmännen kan representera hela landet och alla invånare. I talmansuppdraget representerar man inte sitt parti, utan man representerar hela riksdagen och alla svenskar oavsett var vi är födda, vilket språk vi talar hemma, vilken gud vi ber till och vem vi älskar. Man representerar Sveriges minoriteter – samer, judar, tornedalingar, sverigefinländare och romer.

Vi lever i en tid när många drabbas av homofobi och rasism. Att Sveriges främsta företrädare kan representera oss alla är viktigt. Lotta Johnsson Fornarve kan göra det. Hon är djupt förankrad i Folkrörelsesverige. Hon var en av organisatörerna bakom det framgångsrika antiapartheidarbetet inom Isolera Sydafrika-kommittén, Isak, som bedrevs ihop med en stor bredd av olika organisationer för att avskaffa apartheid i Sydafrika.

Det internationella engagemanget har fortsatt. I riksdagen har hon bland annat haft uppdrag i Europarådet, försvarsutskottet och Försvarsberedningen. Lotta har en lång parlamentarisk erfarenhet från lokal, nationell och europeisk nivå.

Lotta Johnsson Fornarve är en utmärkt företrädare för riksdagen och Sverige, och hon är ett bra val till andre vice talman.

(Applåder)

Anf.  7  ANDERS YGEMAN (S):

Fru ålderspresident! Socialdemokraterna har envist försökt hävda principer och praxis i talmansvalen. När Moderaterna nu har välkomnat Sverigedemokraternas stöd för att i strid mot principer och praxis välja en talmanskandidat från det näst största partiet och den minsta partikonstella­tionen i riksdagen kan vi konstatera att vi har varit ensamma om att försöka upprätthålla principer och praxis.

Man kan inte förvänta sig att bli representerad enligt principer som man själv bryter. Sverigedemokraterna är ett parti som gång på gång gör skillnad på svenskar och svenskar och envisas med att försöka rangordna människor utifrån sexuell läggning eller kulturell eller etnisk tillhörighet. Inte minst har det gällt för Björn Söder. Ett sådant parti och en sådan person är inte lämplig att företräda Sveriges riksdag som andre vice talman.

Val av andre
vice talman

När det nu ställs fram en motkandidat kommer vi därför inte att bidra till att Sverigedemokraterna representeras i talmanspresidiet och att Björn Söder väljs till andre vice talman. Socialdemokraterna kommer därför att rösta för att Lotta Johnsson Fornarve väljs till andre vice talman.

(Applåder)

Anf.  8  ANDREAS CARLSON (KD):

Fru ålderspresident! För Kristdemokraterna är proportionalitetsprincipen viktig. Vi anser att den även i fortsättningen ska gälla vid val av andre vice talman. Vi tycker att det är beklagligt att partier i Sveriges riksdag anser att valresultatet inte ska beaktas vid tillsättningen av andre vice talman och att man inte respekterar proportionalitetsprincipen.

Det är naturligt att partier som inte har någon kandidat avstår och lägger ned sina röster. Eftersom ingen av de två föreslagna kandidaterna är Kristdemokraternas kandidat är vår linje att rösta blankt i valet av andre vice talman.

Anf.  9  CHRISTER NYLANDER (L):

Val av andre
vice talman

Fru ålderspresident! Liberalernas riksdagsgrupp är starkt kritisk till att Sverigedemokraterna nominerar Björn Söder till andre vice talman. Vi kommer att rösta emot förslaget genom att välja de blanka valsedlarna.

Det är en kandidat som splittrar riksdagen i stället för att nå bred accep­tans. Det är en kandidat som med återkommande fördomsfulla och grova generaliserande uttalanden har visat att han är olämplig på posten som andre vice talman.

Fru ålderspresident! Samtidigt ska proportionalitetsprincipen gälla vid val av vice talmän. Till de tre vice talmansposterna ska, enligt den praxis som har gällt sedan enkammarriksdagens införande, väljas ledamöter från de tre största partierna som inte har fått en företrädare ur de egna leden på talmansposten. Posterna ska besättas efter de tre partiernas storlek, i fallande ordning.

Liberalerna ser inga skäl alls att frångå denna praxis. Sverigedemokraterna har därför, till följd av valresultatet, rätt till posten som andre vice talman. Det finns mot denna bakgrund inte heller något motiv till att rösta fram en kandidat från Vänsterpartiet.

Uppdraget som vice talman är speciellt. Precis som talmannen ska de vice talmännen företräda hela riksdagen. Den som är vice talman ska vara en god företrädare för Sverige och hela dess befolkning. På den som är talman eller vice talman ska det ställas särskilt höga krav på omdöme och lämplighet. Att Sverigedemokraterna nominerar riksdagsledamoten Björn Söder till denna post, trots att kritiken är väl känd, är därför mycket olyckligt.

Liberalernas ledamöter kommer vid valet av andre vice talman att välja den blanka valsedeln. För oss är det en tydlig markering att den liberala riksdagsgruppen säger nej till Björn Söder, men vi röstar enligt praxis blankt.

(Applåder)

Anf.  10  TOBIAS BILLSTRÖM (M):

Fru ålderspresident! Ärade riksdagsledamöter! Posterna som vice talmän har historiskt tilldelats partierna i förhållande till deras storlek i kammaren. Allianspartierna anser att proportionalitetsprincipen även i fortsättningen ska gälla vid val av vice talmän. Det är beklagligt att det finns partier i den här kammaren som inte respekterar denna princip.


Ingen av de två föreslagna kandidaterna är Alliansens kandidat. Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna kommer därför att rösta blankt i valet av andre vice talman.

Anf.  11  ANDERS W JONSSON (C):

Fru ålderspresident! Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Valet 2018, liksom valet 2014, resulterade i att Sverigedemokraterna blev riksdagens tredje största parti. I enlighet med den proportionalitetsprincip som finns har de därför valt att nominera Björn Söder till andre vice talman.

Val av andre
vice talman

Centerpartiet är Sverigedemokraternas ideologiska motpol. Sverigedemokraterna är ett parti med rötter i den svenska nazismen. De har en auktoritär, nationalistisk idébas som är motsatsen till vad Centerpartiet står för. I ett stort antal sakpolitiska frågor hamnar de på rakt motsatta ståndpunkter mot Centerpartiet. De har därtill valt att nominera en person som vid ett antal tillfällen under den gångna mandatperioden har gjort uttalanden som är rasistiska och djupt ovärdiga. Centerpartiet står därför inte bakom Sverigedemokraterna, och framför allt inte den nominering som de har valt att göra.

Vi stöder inte Björn Söder som Sveriges andre vice talman. Men vi kan inte heller rösta för en vice talman från Vänsterpartiet, det andra ytterkantspartiet i riksdagen. I dag kommer vi därför att, liksom efter valet 2014 och på samma sätt som Alliansens fyra partier liksom Miljöpartiet och Socialdemokraterna då gjorde, markera detta genom att vid omröstningen rösta blankt.

(Applåder)

Anf.  12  JONAS ERIKSSON (MP):

Fru ålderspresident! Till posten som andre vice talman kommer vi att rösta på Vänsterpartiets kandidat, Lotta Johnsson Fornarve. Miljöpartiets riksdagsledamöter kan inte stödja Björn Söder då vi anser att han inte kan vara representant för hela Sverige.

Förra gången lade vi ned våra röster. Då fanns det ingen motkandidat. Nu finns det en motkandidat. Och vi tycker att det är viktigt att signalera att vi står upp för principen om alla människors lika värde.

(Applåder)

Efter härmed avslutad överläggning företogs val med slutna sedlar.

Sedan röstavgivningen avslutats samt valsedlarna granskats och räknats tillkännagav ålderspresidenten att Björn Söder erhållit 80 röster och Lotta Johnsson Fornarve 147 röster samt att 121 blanka röstsedlar hade avlämnats.

Då ingen av de föreslagna ledamöterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna förrättades nytt val.

Sedan den andra röstavgivningen avslutats samt valsedlarna granskats och räknats tillkännagav ålderspresidenten att Björn Söder erhållit 82 röster och Lotta Johnsson Fornarve 149 röster samt att 116 blanka röstsedlar hade avlämnats.

Då ingen av de föreslagna ledamöterna fått mer än hälften av de avgivna rösterna förrättades nytt val.

Sedan den tredje röstavgivningen avslutats samt valsedlarna granskats och räknats tillkännagav ålderspresidenten att Björn Söder erhållit 82 röster och Lotta Johnsson Fornarve 149 röster samt att 117 blanka röstsedlar hade avlämnats.

Kammaren hade alltså utsett Lotta Johnsson Fornarve (V) till andre vice talman.

§ 14  Val av tredje vice talman

Anf.  13  ANDERS W JONSSON (C):

Val av tredje
vice talman

Fru ålderspresident och ärade ledamöter av Sveriges riksdag!

Efter valet 2018 är Centerpartiet riksdagens fjärde största parti. I enlighet med den proportionalitetsprincip som finns vill jag därför nominera Kerstin Lundgren till posten som tredje vice talman.

Kerstin Lundgren har en mycket lång parlamentarisk erfarenhet från kommunpolitiken i Södertälje och från Stockholms läns landsting och har sedan 2002 varit ledamot av Sveriges riksdag.

Hon har stor kunskap på två för talmanspresidiet viktiga områden. Hon satt under sin första period här i riksdagen i konstitutionsutskottet och deltog också i den parlamentariska grundlagsutredning som bland annat resulterade i att vi fick en obligatorisk statsministeromröstning. Sedan 2006 har hon varit ledamot av utrikesutskottet och Centerpartiets utrikespolitiska talesperson.

Kerstin har stor integritet och erfarenhet av att leda både möten och delegationer. Hon har alla förutsättningar att som tredje vice talman bli en utmärkt företrädare för Sveriges riksdag.

(Applåder)

Anf.  14  MATTIAS KARLSSON i Norrhult (SD):

Fru ålderspresident och ärade riksdagsledamöter!

Jag kan efter den föregående omröstningen konstatera att riksdagen har frångått den proportionalitetsprincip som flera av gruppledarna har varit uppe och talat sig varma för. Vi har fyra borgerliga gruppledare som vid flera tillfällen har varit uppe och sagt hur mycket de stöder proportionali­tetsprincipen. Vi har även mig, som också stöder proportionalitetsprincipen.

Men ändå har riksdagen skrotat proportionalitetsprincipen. Någon borgerlig företrädare får hemskt gärna begära ordet och förklara för mig hur det kan bli så; det är säkert fler än jag som undrar det.

Val av tredje
vice talman

Vi borde enligt all rimlighet, givet valresultatet, ha fått platsen som andre vice talman. Det blev inte så, men eftersom jag ändå hoppas att man från borgerlighetens sida står vid sitt ord om att man står bakom proportio­nalitetsprincipen väljer jag att i stället – i rimlighetens namn, i kraft av vårt valresultat och som tredje största parti i landet – nominera Björn Söder till posten som tredje vice talman.

Det återstår nu att se om borgerligheten lever upp till sina principer eller inte. Givet den förra omröstningen kanske det egentligen hade varit mer passande att citera Karl Marx, men vissa borgerliga ledamöter har uppenbarligen redan koll på vissa av hans läror.

Jag ska i stället citera Groucho Marx, för det är det som jag kommer att tänka på när jag hör vissa anföranden från borgerligheten. Han sa: Jag håller väldigt hårt på mina principer, men passar de inte har jag nya.

Vi får väl se hur det ligger till.

(Applåder)

Anf.  15  ANDERS W JONSSON (C):

Fru ålderspresident! Jag begär sluten omröstning.

Anf.  16  JONAS ERIKSSON (MP):

Fru ålderspresident! Det är många som talar om praxis här i talarstolen. Om jag inte minns fel har Sverigedemokraterna själva brutit mot den praxis som de så ofta refererar till här i talarstolen.

Vi står fast vid vårt tidigare resonemang och kommer förstås som miljöpartister att stödja Kerstin Lundgren i den här omröstningen.

(Applåder)

Anf.  17  MIA SYDOW MÖLLEBY (V):

Fru ålderspresident! Som jag sa tidigare är det en viktig princip för Vänsterpartiet att de vice talmännen representerar hela riksdagen och alla svenskar, oavsett var vi är födda, vilket språk vi talar hemma, vilken gud vi ber till och vem vi älskar.

Vi kommer att göra vad vi kan för att den principen ska gälla. Därför kommer Vänsterpartiets ledamöter att rösta för Kerstin Lundgren som tredje vice talman.

(Applåder)

Anf.  18  ANDERS YGEMAN (S):

Fru ålderspresident! Det skulle naturligtvis vara frestande att säga några ord om proportionalitetsprincipen och de fyra val som kammaren har att förrätta i dag, men jag tror att jag avstår från det.

I valet mellan Centern och Sverigedemokraterna är valet enkelt för Socialdemokraterna. Socialdemokratin och Centern har genom historien flera gånger klarat att överbrygga motsättningar och satt landets intressen i första rummet. Vi har fullt förtroende för Kerstin Lundgren som riksdagens tredje vice talman och kommer aktivt att rösta för henne.

Val av tredje
vice talman

(Applåder)

Efter härmed avslutad överläggning företogs val med slutna sedlar.

Sedan röstavgivningen avslutats samt valsedlarna granskats och räknats tillkännagav ålderspresidenten att Björn Söder erhållit 69 röster och Kerstin Lundgren 272 röster samt att 7 blanka röstsedlar hade avlämnats.

Kammaren hade alltså utsett Kerstin Lundgren (C) till tredje vice talman.

(Applåder)

Anf.  19  TALMANNEN:

Ärade ledamöter av Sveriges riksdag! Innan vi återgår till att behandla några ytterligare korta ärenden vill jag framföra ett stort tack för förtroendet att få vara enkammarriksdagens  nionde talman eller, om man vill uttrycka det så, den trettionionde person som väljs till ett talmansämbete sedan tvåkammarriksdagen infördes 1866. Å mina egna och de vice talmännens vägnar vill jag framföra ett varmt och från hjärtat kommet tack för det förtroende ni har visat oss genom att välja oss till talmanspresidiet.

Riksdagen är folkets främsta företrädare, så att vara ledamot av Sveriges riksdag är att inneha det finaste förtroendeuppdrag man kan få i vårt land. Att därutöver få förtroendet att leda riksdagens arbete i egenskap av talman eller vice talman är en möjlighet och ett ansvar som förpliktar. Stort tack!

Om jag härutöver får säga några ord för egen del vill jag gärna framhålla att jag är väl medveten om att inte alla ledamöter i kammaren röstade på mig i talmansvalet. Jag är ödmjuk inför detta, och jag kommer att anstränga mig till det yttersta för att vara hela riksdagens talman. Även om jag i dag inte har fått samtliga ledamöters röster är det min strävan och förhoppning att jag genom mitt sätt att utöva talmansämbetet kan förtjäna samtliga ledamöters förtroende. Jag ser fram emot att arbeta tillsammans med gruppledarna, riksdagsstyrelsen, tjänstemännen i Riksdagsförvaltningen och var och en av er ledamöter för att riksdagen ska vara en plats där motstridiga åsikter kan brytas under civiliserade former och där vi i konstruktiv anda fattar beslut om lagar, budget och andra frågor på ett sätt som för vårt land framåt.

Det politiska och parlamentariska läge som råder efter valet ställer oss alla inför delvis nya utmaningar. Det är lätt och naturligt att vi fokuserar enbart på de motsättningar och den eftervalsdebatt som råder här och nu, men det kan vara klokt att då och då ta ett steg tillbaka och försöka dra ut de långa linjerna.

Riksdagsledamöter kommer och går – jag är ledsen att säga det – reger­ingar kommer och går, partier kommer och går, även talmän kommer och går, men riksdagen och den svenska demokratin består. Det har skett för­ändringar förut. Vi har ställts inför utmaningar förut. Rubrikerna har varit svarta förut. Men med gemensamma krafter har generation efter genera­tion av svenska politiskt förtroendevalda lyckats lotsa vårt land genom kriser och problem och samtidigt slå vakt om vår demokratiska samhälls­ordning. Jag är övertygad om att så kommer att bli fallet även denna gång.

I tider av minoritetsregeringar brukar man, som bekant, säga att riksdagens inflytande ökar på regeringens bekostnad. Jag vill inte på något vis föregripa vare sig statsministeromröstningen eller vad som eventuellt händer därefter, men jag kan konstatera att om Sverige kommer att styras av en minoritetsregering även den här mandatperioden talar det för att riksdagen också framgent kommer att ha en central och växande roll i vårt politiska system. Det innebär att många blickar kommer att riktas mot oss i kammaren. Låt oss gemensamt ta det ansvar det innebär. Låt oss vara goda förebilder som visar att det går att föra en politisk debatt som är rak och tydlig i sak och tydliggör de motsättningar som finns men som samtidigt präglas av god ton, saklighet och respekt för andras åsikter.

Val av tredje
vice talman

Jag är hoppfull om framtiden för den svenska demokratin och för riksdagen som dess främsta arena, men självklart finns orosmoln. För det första vinner den våldsbejakande extremismen anhängare. De kunde tidigare räknas i hundratal; nu handlar det om tusental. För det andra finns utländska intressen som försöker undergräva förtroendet för myndigheter och institutioner genom till exempel olika slags påverkansoperationer. För det tredje finns det en strävan i flera länder, också i vår närhet, att stärka det politiska greppet om samhällslivets olika delar, till exempel genom att undergräva rättsväsendets och de fria mediernas oberoende.

Det här visar, menar jag, att vi måste arbeta aktivt för att värna och stärka den svenska demokratin. Talmannen och riksdagen som institution ska självklart inte agera partipolitiskt men kan däremot på olika sätt främja intresset för, förankringen för och kunskapen om demokratiskt politiskt arbete i allmänhet och riksdagens arbete i synnerhet som ett led i arbetet med att värna de grundläggande demokratiska principer som bär upp vårt samhälle och som finns uttryckta både i våra grundlagar och i Europakonventionen. För mig som ny talman kommer detta att vara en prioriterad fråga.

Val av tredje
vice talman

Men de orden vill jag än en gång tacka, varmt och hjärtligt, för det förtroende som ni har visat mig och det övriga talmanspresidiet.

(Applåder)

Jag vill också passa på att rikta ett varmt tack till ålderspresidenten och hennes presidium och övriga funktionärer här i dag för ett ihärdigt och synnerligen väl utfört arbete med dagens voteringar. Varmt tack!

(Applåder)

§ 15  Anmälan om valberedningens sammansättning

Med stöd av 3kap. 5§ och 12kap. 8§ tredje stycket riksdagsordningen samt tilläggsbestämmelse 3.5.1 hade partiernas representation i valberedningen fastställts.

Partigrupperna hade anmält följande

ledamöter i valberedningen suppleanter i valberedningen

Anders Ygeman (S) Ingemar Nilsson (S)

Katarina Brännström (M) Carl-Oskar Bohlin (M)

Carina Ståhl Herrstedt (SD) Per Ramhorn (SD)

Anders Åkesson (C) Annika Qarlsson (C)

Birger Lahti (V) Maj Karlsson (V)

Andreas Carlson (KD) Jakob Forssmed (KD)

Christer Nylander (L) Emma Carlsson Löfdahl (L)

Rasmus Ling (MP) Emma Hult (MP)

Annelie Karlsson (S) Ingela Nylund Watz (S)

Helena Bouveng (M) Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Johan Andersson (S) Johanna Haraldsson (S)

Lotta Olsson (M) Erik Ottoson (M)

Sven-Olof Sällström (SD) Roger Richtoff (SD)

Carina Ohlsson (S) Niklas Karlsson (S)

Emil Källström (C) Solveig Zander (C)

Linda Westerlund Snecker (V) Mia Sydow Mölleby (V)

Jessika Roswall (M) Pål Jonson (M)

Christina Östberg (SD) Jonas Millard (SD)

Talmannen förklarade de anmälda företrädarna för respektive partigrupper utsedda till ledamöter och suppleanter i valberedningen för riksdagens innevarande valperiod.

Valberedningen kallades till konstituerande sammanträde 20 minuter efter sammanträdets slut denna dag i skatteutskottets sessionssal.

§ 16  Val av riksdagsdirektör

Följande skrivelse upplästes:

Till riksdagen

Val av riksdagsdirektör

Val av riksdagsdirektör ska äga rum vid början av riksmötet närmast efter ett ordinarie val till riksdagen och gälla för tiden till dess att nytt val av riksdagsdirektör förrättats.

Valet ska beredas av en grupp bestående av talmannen och gruppledarna. Gruppen har sammanträtt denna dag och därvid enhälligt beslutat föreslå att riksrevisor Ingvar Mattson väljs till riksdagsdirektör.

Stockholm den 24september 2018

På beredningsgruppens vägnar

Andreas Norlén

Talman

Kammaren biföll det framlagda förslaget och valde därmed Ingvar Mattson till riksdagsdirektör.

§ 17  Avsägelse som riksrevisor

Avsägelse som riksrevisor

Talmannen meddelade att Ingvar Mattson avsagt sig uppdraget som riksrevisor från och med den 24september.

Kammaren biföll denna avsägelse.

Anf.  20  TALMANNEN:

Då ska jag be att få framföra kammarens varma tack till Kathrin Flossing för ett synnerligen väl utfört arbete som riksdagsdirektör.

Du har bedrivit ett omfattande och mycket uppskattat arbete, Kathrin; det tror jag att alla vi som har varit aktiva som ledamöter och i förvaltningen skriver under på. Vi tycker att vi har all anledning att framföra kammarens och hela riksdagens djupa tacksamhet för det fina arbete som du har utfört. Varmt tack!

(Applåder)

Jag vill även passa på att hälsa Ingvar Mattson varmt välkommen som riksdagsdirektör. Skrivelsen är ju lite mer formell och ger bara de yttre ramarna för beredningsprocessen och sådant. Men för dem i kammaren som inte känner Ingvar Mattson vill jag gärna berätta att han är en verklig trotjänare i riksdagens korridorer. Han har haft chefsbefattningar i konstitutionsutskottets kansli – bara en sådan sak! Han har varit kanslichef i finansutskottet. Han gick därifrån till att bli generaldirektör för Statskontoret. Sedermera rekryterades han tillbaka till riksdagen – i någon mening av konstitutionsutskottet, som såg till att han blev vald till riksrevisor av denna kammare 2017. Så det enda skälet som jag såg när jag hörde talas om det namnet att inte välja honom till riksdagsdirektör var att KU då skulle få besväret att utse en ny riksrevisor igen. Men vi överkom den besvikelsen, vi som då satt i KU, och gratulerade i stället gruppledarna och den dåvarande talmannen till en synnerligen väl utförd rekrytering, som nu formellt har bekräftats av gruppledarna och talmannen i ny uppsättning efter valet.

Avsägelse som riksrevisor

Ingvar Mattson är alltså en synnerligen kompetent och skicklig företrädare för ett genuint statstjänstemannaideal. Han känner riksdagen utan och innan och kommer att göra ett strålande arbete som riksdagsdirektör. Varmt välkommen!

(Applåder)

§ 18  Justering av protokoll

Protokollet för den 30augusti justerades.

§ 19  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:32 för torsdagen den 23augusti i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från justitieutskottet.

§ 20  Anmälan om faktapromemorior

Talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2017/18:FPM162 Förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU den 30 mars 2019 COM(2018) 556 till utrikesutskottet

2017/18:FPM163 EU:s anslutning till Lissabon-överenskommelsen för skydd av ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar COM(2018) 350, COM(2018) 365 till näringsutskottet

§ 21  Anmälan om granskningsrapporter

Talmannen anmälde att följande granskningsrapporter hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till utskott:

RiR 2018:20 Staten som inköpare av konsulttjänster – tänk först och handla sen

RiR 2018:22 Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa?

RiR 2018:23 Räkenskapssammandraget – är resultat- och balansräkningen tillförlitlig?

RiR 2018:24 Oklara effekter av investeringsstödet till byggande av särskilt boende för äldre

RiR 2018:25 Nedsatt moms på livsmedel – priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektivitet

§ 22  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2017/18:284 till socialförsäkringsutskottet

2017/18:286 och 287 till konstitutionsutskottet

2017/18:288 till civilutskottet

Skrivelser

2017/18:289 till socialförsäkringsutskottet

2017/18:290 till försvarsutskottet

§ 23  Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Propositioner

2017/18:257 En modernisering av lagen om skiljeförfarande

2017/18:291 Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter

2017/18:292 Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker

2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet

2017/18:295 Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

2017/18:296 Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

2017/18:299 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet

2017/18:301 Extra ändringsbudget för 2018 – Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018

2017/18:302 Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot

Skrivelser

2017/18:283 Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga funktioner

2017/18:293 Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser

2017/18:297 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken

2017/18:300 Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen

Kammaren biföll talmannens förslag att motionstiden för ovanstående propositioner och skrivelser skulle förlängas till och med onsdagen den 10oktober.

EU-dokument

COM(2018) 614 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 vad gäller en justering av den årliga förfinansieringen för åren 2021–2023

COM(2018) 630 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum Bidrag från Europeiska kommissionen som presenterades för ledarna vid toppmötet i Salzburg den 19–20 september 2018

COM(2018) 636 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet Bidrag från Europeiska kommissionen till stats- och regeringschefernas möte i Salzburg den 19–20 september 2018

COM(2018) 639 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om avskaffande av säsongsbaserade tidsomställningar och om upphävande av direktiv 2000/84/EG

§ 24  Anmälan om frågor för skriftliga svar

Följande frågor för skriftliga svar hade framställts:

den 30 augusti

2017/18:1635 EU:s vapenpass

av Boriana Åberg (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1636 Straff för IS-terrorister i Sverige

av Markus Wiechel (SD)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1637 Den politiska utvecklingen i Uganda

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

den 4 september

2017/18:1638 Systematiska attacker mot hazarer i Afghanistan

av Anders Österberg (S)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

den 5 september

2017/18:1639 Rätten till assistans

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till statsrådet Lena Hallengren (S)

den 6 september

2017/18:1640 Ersättning vid expropriation av bostäder

av Emma Hult (MP)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

den 7 september

2017/18:1641 Väntetid vid mammografi

av Jenny Petersson (M)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

den 10 september

2017/18:1642 Turkiets missbruk av Interpol

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

den 17 september

2017/18:1643 En förbättrad valprocess

av Markus Wiechel (SD)

till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

den 23 september

2017/18:1644 Statliga bolag och motarbetande av klimatmål

av Jens Holm (V)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

§ 25  Anmälan om skriftliga svar på frågor

Skriftliga svar på följande frågor hade kommit in:

den 30 augusti

2017/18:1606 Frakt av foder via sjöfart

av Maria Malmer Stenergard (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1615 Straffskärpningar och ändrade rutiner för häktning

av Markus Wiechel (SD)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

den 31 augusti

2017/18:1616 Dömda som begår nya brott i avvaktan på att avtjäna sitt straff

av Roger Haddad (L)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)


2017/18:1617 Stöd till demokratin i Gambia

av Birgitta Ohlsson (L)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

den 4 september

2017/18:1619 Ökad gasanvändning

av Lars Tysklind (L)

till statsrådet Ibrahim Baylan (S)

den 5 september

2017/18:1624 Den aktuella situationen i Bangladesh

av Anders Österberg (S)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1626 Lotsplikt i Öresund

av Thomas Finnborg (M)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1620 Handläggningstider för fastighetsbildning

av Lars Beckman (M)

till statsrådet Peter Eriksson (MP)

2017/18:1622 Kostnader för fordon, drivmedel och redskap under bränderna

av Sten Bergheden (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1621 Vägunderhållet i Skaraborg

av Sten Bergheden (M)

till statsrådet Tomas Eneroth (S)

2017/18:1625 Forskning om djurfria metoder

av Betty Malmberg (M)

till statsrådet Helene Hellmark Knutsson (S)

2017/18:1618 Nya myndighetsinstruktioner som en följd av klimatlagen

av Jens Holm (V)

till statsrådet Isabella Lövin (MP)

den 6 september

2017/18:1623 Handel med levande djur

av Betty Malmberg (M)

till statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

2017/18:1628 Handläggning av vapenlicenser hos Polismyndigheten

av Sten Bergheden (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1627 SJ och driftsäkerhet

av Katarina Brännström (M)

till närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


den 10 september

2017/18:1629 Alkobommar

av Nina Lundström (L)

till statsrådet Tomas Eneroth (S)

2017/18:1630 Valhemligheten för synskadade

av Laila Naraghi (S)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1631 Djurrättsaktivisternas hot mot svenskt lantbruk

av Sten Bergheden (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

den 11 september

2017/18:1632 Insatser för arbetslösa

av Lars Beckman (M)

till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

2017/18:1633 En ny Ölandsförbindelse

av Jan R Andersson (M)

till statsrådet Tomas Eneroth (S)

2017/18:1634 Beredskapssituationen för Öland vid störningar i broförbindelse

av Jan R Andersson (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

den 12 september

2017/18:1638 Systematiska attacker mot hazarer i Afghanistan

av Anders Österberg (S)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

2017/18:1639 Rätten till assistans

av Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

till statsrådet Lena Hallengren (S)

den 13 september

2017/18:1635 EU:s vapenpass

av Boriana Åberg (M)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1636 Straff för IS-terrorister i Sverige

av Markus Wiechel (SD)

till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

2017/18:1637 Den politiska utvecklingen i Uganda

av Markus Wiechel (SD)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

den 19 september

2017/18:1641 Väntetid vid mammografi

av Jenny Petersson (M)

till socialminister Annika Strandhäll (S)

2017/18:1640 Ersättning vid expropriation av bostäder

av Emma Hult (MP)

till statsrådet Heléne Fritzon (S)

2017/18:1642 Turkiets missbruk av Interpol

av Amineh Kakabaveh (V)

till utrikesminister Margot Wallström (S)

§ 26  Kammaren åtskildes kl. 17.48.

Sammanträdet leddes

av ålderspresidenten från dess början till och med §14 och

av talmannen därefter till dess slut. 

Vid protokollet

KATHRIN FLOSSING

/Olof Pilo


Innehållsförteckning

§1Hälsningsanförande från ålderspresidenten

Anf.1Ålderspresident BEATRICE ASK(M)

§2Berättelse från Valprövningsnämnden

§3Anmälan om ersättare för statsråd

§4Meddelande om namnändringar

§5Anmälan om ersättare

§6Anmälan om eventuell frånvaro vid dagens sammanträde

§7Upprop

§8Anmälan om gruppledare för partigrupper

§9Avsägelser som riksdagsledamöter

§10Val av talman

Anf.2ANDERS YGEMAN(S)

Anf.3TOBIAS BILLSTRÖM(M)

§11Anmälan om ersättare för talman

§12Val av förste vice talman

Anf.4ANDERS YGEMAN(S)

Ajournering

Återupptaget sammanträde

§13Val av andre vice talman

Anf.5MATTIAS KARLSSON i Norrhult(SD)

Anf.6MIA SYDOW MÖLLEBY(V)

Anf.7ANDERS YGEMAN(S)

Anf.8ANDREAS CARLSON(KD)

Anf.9CHRISTER NYLANDER(L)

Anf.10TOBIAS BILLSTRÖM(M)

Anf.11ANDERS W JONSSON(C)

Anf.12JONAS ERIKSSON(MP)

§14Val av tredje vice talman

Anf.13ANDERS W JONSSON(C)

Anf.14MATTIAS KARLSSON i Norrhult(SD)

Anf.15ANDERS W JONSSON(C)

Anf.16JONAS ERIKSSON(MP)

Anf.17MIA SYDOW MÖLLEBY(V)

Anf.18ANDERS YGEMAN(S)

Anf.19TALMANNEN

§15Anmälan om valberedningens sammansättning

§16Val av riksdagsdirektör

§17Avsägelse som riksrevisor

Anf.20TALMANNEN

§18Justering av protokoll

§19Anmälan om subsidiaritetsprövning

§20Anmälan om faktapromemorior

§21Anmälan om granskningsrapporter

§22Ärenden för hänvisning till utskott

§23Bordläggning och beslut om förlängd motionstid

§24Anmälan om frågor för skriftliga svar

§25Anmälan om skriftliga svar på frågor

§26Kammaren åtskildes kl.17.48.

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2018