Protokoll 2017/18:73 Torsdagen den 15 februari

Riksdagens protokoll 2017/18:73

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 januari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:368

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:368 Leveranssäkerheten för el

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 13 mars 2018. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 13 februari 2018

Miljö- och energidepartementet

Ibrahim Baylan (S)

Enligt uppdrag

Lena Ingvarsson

Expeditions- och rättschef

Interpellation 2017/18:378

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:378 Odemokratiska påverkansmetoder

av Johan Hultberg (M)

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.