Protokoll 2017/18:71 Tisdagen den 13 februari

Riksdagens protokoll 2017/18:71

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 23 januari justerades.

§ 2  Meddelande om statsministerns frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 15 februari kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven (S).

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:366

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:366 Familjehemsplacerade barn

av Thomas Finnborg (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 9 mars 2018.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inplanerade åtaganden.

Stockholm den 9 februari 2018

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2017/18:367

Till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida