Protokoll 2017/18:68 Onsdagen den 7 februari

Riksdagens protokoll 2017/18:68

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 januari justerades.

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Motioner

2017/18:3959 och 3963 till konstitutionsutskottet 

2017/18:3965 och 3966 till skatteutskottet 

2017/18:3968–3973 till socialutskottet

EU-dokument

KOM(2017) 753 till miljö- och jordbruksutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 3 april.

KOM(2018) 51 till socialutskottet

Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 3 april.

§ 3  Några frågor om alkolås

Några frågor
om alkolås

Trafikutskottets betänkande 2017/18:TU7

Några frågor om alkolås (prop. 2017/18:63)

föredrogs.

Anf.  1  JOHAN ANDERSSON (S):

Herr
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.