Protokoll 2017/18:53 Tisdagen den 19 december

Riksdagens protokoll 2017/18:53

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 28 november justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade

att Cecilie Tenfjord-Toftby (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet,

att Thomas Finnborg (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet,

att Karin Enström (M) avsagt sig uppdragen som ledamot i utrikesutskottet och som suppleant i EU‑nämnden samt

att Fredrik Schulte (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Fredrik Schulte som ledamot i skatteutskottet, Cecilie Tenfjord-Toftby som ledamot i civilutskottet, Jonas Jacobsson Gjörtler som ledamot i utrikesutskottet, Karin Enström
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.