Protokoll 2017/18:50 Torsdagen den 14 december

Riksdagens protokoll 2017/18:50

§ 1  Val av justitieombudsman

Val av justitie-ombudsman

Val av justitieombudsman företogs.

Anf.  1  BEATRICE ASK (M):

Herr talman! I egenskap av ordförande för riksdagens konstitutionsutskott är det min uppgift att berätta för kammaren att utskottet enhälligt föreslår att riksdagen till ny justitieombudsman ska välja kammarrättslagmannen Thomas Norling.

Företrädare för justitieombudsmannaämbetet samt Thomas Norling sitter på åhörarläktaren. Ni är förstås varmt välkomna till riksdagen!

JO-ämbetet har funnits i mer än 200 år. Sedan starten har Justitieombudsmannen haft uppgiften att utöva tillsyn över myndigheterna och säkerställa att de följer lagar och andra bestämmelser i sin verksamhet. JO:s verksamhet är en del av riksdagens kontrollmakt och en viktig kraft för att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.