Protokoll 2017/18:46 Fredagen den 8 december

Riksdagens protokoll 2017/18:46

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:201

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:201 Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna

av Rasmus Ling (MP)

Interpellationen 2017/18:201 Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna av Rasmus Ling (MP) besvaras tisdagen den 16 januari 2018.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokat arrangemang.

Stockholm den 6 december 2017

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2017/18:208

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:208 Säkerhetsbrister i offentliga it-system

av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida