Protokoll 2017/18:43 Tisdagen den 5 december

Riksdagens protokoll 2017/18:43

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 14 och 15 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:172

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:172 Ett utvidgat tjänstemannaansvar

av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 9 februari 2018.

Stockholm den 30 november 2017

Justitiedepartementet

Morgan Johansson (S)

Enligt uppdrag

Johan Danelius

Expeditionschef

Interpellation 2017/18:195

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:195 Stärkt äganderätt och näringsfrihet

av John Widegren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida