Protokoll 2017/18:40 Torsdagen den 30 november

Riksdagens protokoll 2017/18:40

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 9 och 10 november justerades.

§ 2  Anmälan om ändrad partibeteckning

Från Stefan Nilsson hade följande skrivelse kommit in:

Till Sveriges riksdag

Anmälan om ändrad partibeteckning

Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Miljöpartiet och inte längre tillhör Miljöpartiets riksdagsgrupp.

Jag ska alltså vara riksdagsledamot utan partibeteckning.

Stockholm den 29 november 2017

Stefan Nilsson

Skrivelsen lades till handlingarna.

§ 3  Avsägelser

Andre vice talmannen meddelade

att Stefan Nilsson (-) avsagt sig uppdragen som suppleant i justitieutskottet, i socialutskottet och i EU‑nämnden samt

att Richard Jomshof (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i utbildningsutskottet från och med den 1 december.

Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida