Protokoll 2017/18:31 Onsdagen den 15 november

Riksdagens protokoll 2017/18:31

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrick Reslow (-) som suppleant i utbildningsutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

suppleant i utbildningsutskottet

Patrick Reslow (-)

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:64

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:64 Prioriteringar inom penningpolitiken

av Niklas Wykman (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 28 november 2017.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 13 november 2017

Finansdepartementet

Per
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.