Protokoll 2017/18:30 Tisdagen den 14 november

Riksdagens protokoll 2017/18:30

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 oktober justerades.

§ 2  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Markus Wiechel (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Julia Kronlid som suppleant i socialförsäkringsutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade vald till

suppleant i socialförsäkringsutskottet

Julia Kronlid (SD)

§ 4  Anmälan om vice ordförande i utskott

Tredje vice talmannen anmälde att Elisabeth Svantesson (M) valts till vice ordförande i finansutskottet från och med den 12 oktober.

§ 5  Meddelande om frågestund

Tredje vice talmannen meddelade att frågestund
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.