Protokoll 2017/18:26 Tisdagen den 7 november

Riksdagens protokoll 2017/18:26

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 10–13 och 17–20 oktober justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2017/18:42

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:42 Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin

av Solveig Zander (C)

Interpellationen 2017/18:42 Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin av Solveig Zander (C) besvaras den 14 november 2017.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokat arrangemang.

Stockholm den 1 november 2017

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2017/18:44

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:44 Utredningar om sexualbrott mot barn

av Ellen Juntti
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.