Protokoll 2017/18:23 Onsdagen den 25 oktober

Riksdagens protokoll 2017/18:23

§ 1  Anmälan om vice ordförande i utskott

Förste vice talmannen anmälde att Mats Pertoft (MP) valts till vice ordförande i justitieutskottet under Annika Hirvonen Falks (MP) ledighet den 19 oktober 2017−30 april 2018.

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till finansutskottet:

RiR 2017:22 Regeringens hantering av rekommendationer från EU, IMF och OECD

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2017/18:23 till utrikesutskottet 

2017/18:29 till socialutskottet 

2017/18:34 till socialförsäkringsutskottet

Skrivelser

2017/18:27 till skatteutskottet 

2017/18:30 och 33 till socialförsäkringsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.