Protokoll 2017/18:139 Onsdagen den 27 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:139

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2017/18:52 för torsdagen den 14 juni från finansutskottet och

prot. 2017/18:33 för tisdagen den 12 juni från trafikutskottet.

§ 2  Anmälan om faktapromemorior

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2017/18:FPM119 Revidering av motorförsäkringsdirektivet COM(2018) 336 till civilutskottet

2017/18:FPM120 Brexit och EU:s åtaganden i WTO COM(2018) 312, COM(2018) 311 till näringsutskottet

2017/18:FPM121 EU:s nya ungdomsstrategi COM(2018) 269 till kulturutskottet

2017/18:FPM122 En ny europeisk
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.