Protokoll 2017/18:137 Måndagen den 25 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:137

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 31 maj samt för den 1 och 4 juni justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2017/18:39 för torsdagen den 14 juni från utbildningsutskottet,

prot. 2017/18:33 för tisdagen den 19 juni från kulturutskottet  och

prot. 2017/18:37 för tisdagen den 19 juni från miljö‑ och jordbruksutskottet.

§ 3  Anmälan om faktapromemorior

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2017/18:FPM110 Förordning om krav för typgodkännande av motorfordons allmänna säkerhet och skydd för personer i
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.