Protokoll 2017/18:134 Måndagen den 18 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:134

§ 1  Val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Anf.  1  ANDREAS NORLÉN (M):

Val till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner

Herr talman! Riksdagen ska nu för första gången förrätta val av ledamöter till Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner. Namnet är inte helt lättillgängligt, och vi har i KU helt informellt använt det lite enklare uttrycket karensnämnden.

Nämnden inrättas formellt den 1 juli och ska ha till uppgift att pröva ärenden enligt den nya lagen om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet.

Syftet med den nya lagen är att skydda staten och enskilda om ett statsråd eller en statssekreterare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.