Protokoll 2017/18:13 Fredagen den 29 september

Riksdagens protokoll 2017/18:13

§ 1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:8

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:8 Det ökade ekonomiska stödet till solceller

av Johan Hultberg (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 17 oktober 2017. Statsrådet har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang.

Stockholm den 27 september 2017

Miljö- och energidepartementet

Ibrahim Baylan (S)

Enligt uppdrag

Lena Ingvarsson

Expeditions- och rättschef

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelse

2017/18:13 till trafikutskottet

Motioner

2017/18:343 till utrikesutskottet

2017/18:352 till socialförsäkringsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.