Protokoll 2017/18:128 Fredagen den 8 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:128

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 18 maj justerades.

§ 2  Avsägelse

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Jonas Gunnarsson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Emanuel Öz som suppleant i EU-nämnden.

Tjänstgörande ålderspresidenten förklarade vald till

suppleant i EU-nämnden

Emanuel Öz (S)

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Tjänstgörande ålderspresidenten anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2017/18:30 för torsdagen den 31 maj från justitieutskottet och

prot. 2017/18:36 för tisdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.