Protokoll 2017/18:111 Tisdagen den 15 maj

Riksdagens protokoll 2017/18:111

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 24 april justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2017/18:524

Till riksdagen

Interpellation 2017/18:524 Ändringar i utlänningslagen

av Kent Ekeroth (SD)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 8 juni 2018.

Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade arrangemang.

Stockholm den 3 maj 2018

Justitiedepartementet

Heléne Fritzon

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Skrivelser

2017/18:246 till kulturutskottet 

2017/18:256 till socialförsäkringsutskottet 

Motioner

2017/18:4170, 4172, 4176 och 4177 till justitieutskottet

2017/18:4171 till justitieutskottet

2017/18:4185
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.