Protokoll 2017/18:109 Fredagen den 4 maj

Riksdagens protokoll 2017/18:109

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 april justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Förste vice talmannen meddelade att Jenny Petersson (M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 7 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Lars Püss (M).

§ 3  Meddelande om aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans

Förste vice talmannen meddelade att på begäran av Kristdemokraternas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans anordnas måndagen den 21 maj kl. 11.00.

Från regeringen skulle statsrådet Lena Hallengren (S) delta.

Den inkomna skrivelsen hade följande lydelse:

Begäran om aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans

Den 13 april kom dom från Högsta förvaltningsdomstolen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.