Protokoll 2017/18:1 Tisdagen den 12 september

Riksdagens protokoll 2017/18:1

§ 1  Inledning

Anf.  1  TALMANNEN:

Inledning

Jag ber att få hälsa alla hjärtligt välkomna till det sista riksmötet för den här valperioden, och jag hoppas att ni under sommaren har unnat er en del vila så att ni orkar med året före valåret.

§ 2  Anmälan om frånvaro från dagens sammanträde

Talmannen anmälde att följande ledamöter beviljats ledighet från dagens sammanträde:

Karin Enström (M), Kent Ekeroth (SD), Hanna Wigh (SD) och Margareta Larsson (-).

Följande ledamöter hade anmält möjlig försening:

Kenneth G Forslund (S), Janine Alm Ericson (MP), Maria Ferm (MP) och Rasmus Ling (MP).

§ 3  Meddelande om namnändring

Talmannen meddelade att Carina Herrstedt (SD) ändrat namn till Carina Ståhl Herrstedt.

§ 4  Upprop

Upprop av kammarens ledamöter företogs.

Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.