Protokoll 2016/17:93 Torsdagen den 6 april

Riksdagens protokoll 2016/17:93

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 17 mars justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade att Ingemar Nilsson (S) avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i finansutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Ingemar Nilsson som ledamot i finansutskottet, Teresa Carvalho som suppleant i civilutskottet och Patrik Engström som ledamot i riksdagens överklagandenämnd.

Förste vice talmannen förklarade valda till

ledamot i finansutskottet

Ingemar Nilsson (S)

suppleant i civilutskottet

Teresa Carvalho (S)

ledamot i riksdagens överklagandenämnd

Patrik Engström (S)

§ 4  Anmälan om fördröjda
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.