Protokoll 2016/17:92 Onsdagen den 5 april

Riksdagens protokoll 2016/17:92

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 mars justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:388

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:388 Användningen av UNRWA:s medel

av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid.

Skälet till dröjsmålet är deltagande i en ceremoni på Arlanda för Zaida Catalán.

Stockholm den 3 april 2017

Utrikesdepartementet

Isabella Lövin (MP)

Enligt uppdrag

Håkan Åkesson

Expeditionschef

Interpellation 2016/17:397

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:397 Förtroendet för Natos försvarsförpliktelser

av Pål Jonson (M)

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.