Protokoll 2016/17:79 Tisdagen den 14 mars

Riksdagens protokoll 2016/17:79

§ 1  Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9–10 mars

Anf.  1  Statsminister STEFAN LÖFVEN (S):

Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9–10 mars

Herr talman! Förra veckan sammanträdde Europeiska rådet, och som vanligt på vårtoppmötet stod de ekonomiska frågorna på dagordningen. Därutöver diskuterade vi också migration, säkerhet och västra Balkan.

Den fråga som fick störst uppmärksamhet var dock omvalet av den sittande ordföranden för Europeiska rådet, Donald Tusk. Tusk fick stöd från alla medlemsstater utom Polen, och eftersom beslutet inte kräver enhällighet valdes han därmed om för en ny mandatperiod på två och ett halvt år. Jag menar att det är bra med stabilitet och kontinuitet i detta läge, och jag tycker att Donald Tusk har gjort ett bra jobb under
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.