Protokoll 2016/17:66 Fredagen den 3 februari

Riksdagens protokoll 2016/17:66

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 13 januari justerades.

§ 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2016/17:23 för torsdagen den 19 januari från finansutskottet och

prot. 2016/17:24 för tisdagen den 31 januari från finansutskottet.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2016/17:255

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:255 Särskild löneskatt för äldre

av Helena Bouveng (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 24 februari 2017.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 31 januari
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.