Protokoll 2016/17:59 Tisdagen den 24 januari

Riksdagens protokoll 2016/17:59

§ 1  Meddelande om frågestund

Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 januari kl. 14.00.

§ 2  Meddelande om utrikespolitisk debatt

Andre vice talmannen meddelade att utrikespolitisk debatt skulle äga rum onsdagen den 15 februari kl. 9.00.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:223

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:223 Samhällets beredskap i händelse av kris eller krig

av Allan Widman (L)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 27 januari 2017.

Stockholm den 19 januari 2017

Justitiedepartementet

Anders
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.