Protokoll 2016/17:53 Torsdagen den 12 januari

Riksdagens protokoll 2016/17:53

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 12, 13 och 14 december justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:204

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:204 Brott mot äldre

av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellationen kommer inte hinna besvaras inom tidsfristen.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 27 januari 2017.

Stockholm den 4 januari 2017

Justitiedepartementet

Anders Ygeman (S)

Enligt uppdrag

Martha Renström

Interpellation 2016/17:213

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:213 Räddningstjänstpersonal i beredskap

av Daniel Bäckström (C)

Interpellationen kommer
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.