Protokoll 2016/17:130 Onsdagen den 21 juni

Riksdagens protokoll 2016/17:130

§ 1  Avsägelse

Talmannen meddelade att Runar Filper (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i konstitutionsutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Patrick Reslow som suppleant i konstitutionsutskottet.

Talmannen förklarade vald till

suppleant i konstitutionsutskottet

Patrick Reslow (-)

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2016/17:568

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:568 Svenskt snus i EU

av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellationen kommer att besvaras torsdagen den 7 september 2017.

Skälen till dröjsmålet är annat åtagande i riksdagen samt resa.

Stockholm den 20 juni
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.