Protokoll 2016/17:126 Torsdagen den 15 juni

Riksdagens protokoll 2016/17:126

§ 1  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Beatrice Ask som ledamot i konstitutionsutskottet och Tomas Tobé som ledamot i justitieutskottet.

Tredje vice talmannen förklarade valda till

ledamot i konstitutionsutskottet

Beatrice Ask (M)

ledamot i justitieutskottet

Tomas Tobé (M)

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2016/17:558

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:558 Förnyelse av körkortet för FN-svenskar i Somalia

av Kerstin Lundgren (C)

Interpellationen har överlämnats
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.