Protokoll 2016/17:100 Onsdagen den 26 april

Riksdagens protokoll 2016/17:100

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 5 april justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2016/17:415

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:415 Tillkännagivanden från riksdagen

av Johan Forssell (M)

Interpellationen kommer att besvaras den 5 maj 2017.

Skälet till dröjsmålet är hastigt påkommet förhinder.

Stockholm den 25 april 2017

Socialdepartementet

Annika Strandhäll (S)

Enligt uppdrag

Marianne Jenryd

Expeditionschef

Interpellation 2016/17:418

Till riksdagen

Interpellation 2016/17:418 Långa sjukskrivningar

av Johan Forssell (M)

Interpellationen kommer att besvaras den 5 maj 2017.

Skälet till dröjsmålet är hastigt påkommet förhinder.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida