Protokoll 2015/16:95 Onsdagen den 20 april

Riksdagens protokoll 2015/16:95

§ 1  Fråga om hänvisning av motion till utskott

Fråga om hänvisning av motion till utskott

Motion

med anledning av prop. 2015/16:121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning                            

2015/16:3354 av Andreas Norlén m.fl. (M, C, L, KD)

föredrogs.

Anf.  1  ANDRE VICE TALMANNEN:

Andreas Norlén med flera ledamöter (M, C, L, KD) har väckt en följdmotion med anledning av proposition 121 Övergångsstyre och utjämning vid ändrad kommun- och landstingsindelning. Motionen bordlades vid gårdagens sammanträde.

I motionen föreslås att riksdagen ska ställa sig bakom och tillkännage för regeringen det som anförs i motionen om att införa motsvarande regler angående befolkningens önskemål och synpunkter vid ändringar i landstingsindelningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.