Protokoll 2015/16:93 Fredagen den 15 april

Riksdagens protokoll 2015/16:93

§ 1  Svar på interpellation 2015/16:509 om konkurrensförutsättningarna för svenska bönder

Anf.  1  Statsrådet SVEN-ERIK BUCHT (S):

Svar på interpellationer

Herr talman! Jonas Jacobsson Gjörtler har frågat mig på vilket sätt jag är beredd att verka för en ordning där inte svenska bönder drabbas av orimliga merkostnader genom särkrav i svensk lagstiftning eller beslut från svenska myndigheter samt på vilket sätt jag är beredd att säkerställa att inte svenska bönder, genom att svenska myndigheter gör andra tolkningar av EU-regler än vad motsvarande myndigheter i våra grannländer gör, drabbas av omfattande konkurrensnackdelar.

EU-samarbetet innebär möjligheter och utmaningar för svenska bönder. Svenska företag har tillgång till en större marknad samtidigt som de utsätts för ökad
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.