Protokoll 2015/16:89 Fredagen den 8 april

Riksdagens protokoll 2015/16:89

§ 1  Avsägelser

Talmannen meddelade

att Richard Jomshof (SD) avsagt sig uppdraget som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och

att Cassandra Sundin (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 2  Anmälan om kompletteringsval

Talmannen meddelade att Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anmält Cassandra Sundin som ledamot i Nordiska rådets svenska delegation och Richard Jomshof som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation.

Talmannen förklarade valda till

ledamot i Nordiska rådets svenska delegation

Cassandra Sundin (SD)

suppleant i Nordiska rådets svenska delegation

Richard Jomshof (SD)

§ 3  Anmälan om faktapromemoria

Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.