Protokoll 2015/16:87 Onsdagen den 6 april

Riksdagens protokoll 2015/16:87

§ 1  Anmälan om faktapromemorior

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2015/16:FPM63 Fördjupat samarbete på området för makars och registrerade partners förmögenhetsförhållanden KOM(2016) 106, KOM(2016) 107, KOM(2016) 108 till civilutskottet

2015/16:FPM64 Rapport om tekniken för identifiering av personer på grundval av fingeravtryck lagrade i Schengens informationssystem KOM(2016) 93 till justitieutskottet

§ 2  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2015/16:120 till finansutskottet

2015/16:143 till socialutskottet

2015/16:155 till justitieutskottet

Redogörelse

2015/16:RR3 till utbildningsutskottet

Motioner

2015/16:3338
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.