Protokoll 2015/16:85 Onsdagen den 23 mars

Riksdagens protokoll 2015/16:85

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Andre vice talmannen meddelade

att Annie Lööf (C) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Göran Lindell (C) samt

att Ida Karkiainen (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 5 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Linus Sköld (S).

§ 2  Anmälan om faktapromemorior

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:

2015/16:FPM56 Förordning om trygg naturgasförsörjning KOM(2016) 52 till näringsutskottet

2015/16:FPM57 Beslut om informationsutbyte om mellanstatliga avtal med tredjeländer på energiområdet KOM(2016) 53
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.