Protokoll 2015/16:77 Onsdagen den 9 mars

Riksdagens protokoll 2015/16:77

§ 1  Tillkännagivande om Prins Oscars födelse

I ett tillkännagivande som inkommit till riksdagen den 8 mars hade hovet meddelat följande:

Till riksdagen

H.K.H. Kronprinsessan Victoria har den 2 mars 2016 nedkommit med en son. Han kommer att få namnen Oscar Carl Olof. Han kommer att kallas Oscar.

Kungl. Slottet den 7 mars 2016

På nådigt uppdrag

Svante Lindqvist

Riksmarskalk, professor

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:428

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:428 Skatter som stimulerar jobb och tillväxt

av Fredrik Schulte (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 15 mars 2016.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.