Protokoll 2015/16:74 Torsdagen den 3 mars

Riksdagens protokoll 2015/16:74

§ 1  Val av ordförande i Valprövningsnämnden

Val av ordförande i Valprövningsnämnden företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag, för tiden till dess nytt val skulle äga rum i början av nästa valperiod, till

ordförande i Valprövningsnämnden

Annika Sandström, kammarrättslagman

§ 2  Val av ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden

Val av ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden företogs.

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag, för tiden till dess nytt val skulle äga rum i början av nästa valperiod, till

ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden

Svante O Johansson, justitieråd

§ 3  Val av ersättare för ordföranden i riksdagens överklagandenämnd

Val av ersättare för ordföranden i riksdagens överklagandenämnd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.