Protokoll 2015/16:72 Tisdagen den 1 mars

Riksdagens protokoll 2015/16:72

§ 1  Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Tredje vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in:

prot. 2015/16:22 för torsdagen den 25 februari från socialförsäkrings­utskottet och

prot. 2015/16:23 för torsdagen den 25 februari från trafikutskottet.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:420

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:420 De statligt ägda företagens förluster

av Niklas Wykman (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 15 mars 2016.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 26 februari 2016

Finansdepartementet

Magdalena Andersson
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.