Protokoll 2015/16:56 Torsdagen den 21 januari

Riksdagens protokoll 2015/16:56

§ 1  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Sara Karlsson (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:302

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:302 JAS

av Stig Henriksson (V)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 9 februari 2016.

Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och engagemang.

Stockholm den 19 januari 2016

Utrikesdepartementet

Mikael Damberg (S)

Enligt uppdrag

Håkan Åkesson

Expeditionschef

Interpellation 2015/16:310

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:310 Försenade EU-ersättningar

av Anders Forsberg (SD)

Interpellationen kommer att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.