Protokoll 2015/16:39 Fredagen den 4 december

Riksdagens protokoll 2015/16:39

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 19 och 20 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:206

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:206 Öppenhet och transparens

av Niklas Wykman (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 18 december 2015.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 3 december 2015

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

Interpellation 2015/16:214

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:214 Drivkrafter och marginalskatter

av Erik Andersson (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.