Protokoll 2015/16:35 Fredagen den 27 november

Riksdagens protokoll 2015/16:35

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 12 och 13 november justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare

Förste vice talmannen anmälde att Jamal Mouneimne (S) skulle tjänstgöra som ersättare för Katarina Köhler (S) under tiden för hennes ledighet den 1 december 2015–27 januari 2016.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Jamal Mouneimne som suppleant i utrikesutskottet under Katarina Köhlers ledighet.

Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den 1 decem­ber 2015–27 januari 2016 till

suppleant i utrikesutskottet

Jamal Mouneimne (S)

§ 4  Anmälan om subsidiaritetsprövning

Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2015/16:12 för torsdagen den 19 november i ärende om subsidiaritetsprövning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.