Protokoll 2015/16:29 Onsdagen den 18 november

Riksdagens protokoll 2015/16:29

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 6 november justerades.

§ 2  Avsägelser

Förste vice talmannen meddelade

att Aron Modig (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet,

att Roland Utbult (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot i socialförsäkringsutskottet,

att Lars-Axel Nordell (KD) avsagt sig uppdragen som ledamot i kulturutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet samt

att Magnus Oscarsson (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet.

Kammaren biföll dessa avsägelser.

§ 3  Anmälan om kompletteringsval

Förste vice talmannen meddelade att Kristdemokraternas riksdagsgrupp anmält Larry Söder som ledamot i skatteutskottet, Aron Modig som ledamot i socialförsäkringsutskottet, Roland Utbult som ledamot
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.