Protokoll 2015/16:26 Torsdagen den 12 november

Riksdagens protokoll 2015/16:26

§ 1  Avsägelse

Tredje vice talmannen meddelade att Monica Haider (S) avsagt sig uppdraget som suppleant i Europarådets svenska delegation.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2015/16:134

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:134 Skjutningar i storstadsområden

av Johan Hedin (C)

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och andra sedan tidigare inbokade arrangemang.

Interpellationen kommer att besvaras den 11 december 2015.

Stockholm den 10 november 2015

Justitiedepartementet

Anders Ygeman

Interpellation 2015/16:145

Till riksdagen

Interpellation 2015/16:145 Naturvårdsverkets vägledning för licensjakt

av Ulf Berg (M)

Interpellationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.