Protokoll 2015/16:21 Onsdagen den 4 november

Riksdagens protokoll 2015/16:21

§ 1  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Propositioner

2015/16:36 till skatteutskottet

2015/16:39 till justitieutskottet

Skrivelse

2015/16:37 till socialförsäkringsutskottet

Motioner

2015/16:3254–3257 till skatteutskottet

§ 2  Några ändringar i radio- och tv-lagen

Konstitutionsutskottets betänkande 2015/16:KU2

Några ändringar i radio- och tv-lagen (prop. 2014/15:118)

föredrogs.

Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 10.)

§ 3  Europeisk skyddsorder

Justitieutskottets betänkande 2015/16:JuU4

Europeisk skyddsorder (prop. 2014/15:139)

föredrogs.

Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

(Beslut fattades under § 10.)

§ 4  Erkännande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.